Krav til bæredygtige byggematerialer

At en byggevare er bæredygtig, er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at den er egnet til anvendelsen. Bæredygtighed handler også om dokumentation af byggevarens mekanisk/fysiske egenskaber, og at den anvendes korrekt, så længst mulig levetid sikres. 

Byggevarer har stor indflydelse på byggeriets samlede klimabelastning, derfor bør materialevalg have et stort fokus.

Der har længe været krav til bygningens energiperformance, krav til farlige stoffer i indeklimaet, som fx formaldehyd og miljøkrav til genanvendelse af byggeaffald, men ingen konkrete krav til bæredygtighed.

I de senere år er der dog kommet stadig mere fokus på bæredygtighed, og Danmark har i dag den frivillige bæredygtighedsklasse, som skal sætte retningen for fremtidig lovgivning. Den blev introduceret i Bygningsreglementet i begyndelsen af 2020 og er i en testfase, inden den efter planen skal være obligatorisk fra 2023.

Bæredygtighed inden for byggevarer sætter spot på:

  • Genanvendelse, en proces hvor byggevaren bearbejdes og indgår i en ny byggevare. Det kan eksempelvis være gammel beton, som nedknuses og genanvendes i ny beton, eller træbaserede materialer, som genanvendes i spånplader.
  • Genbrug, der betyder, at byggevaren anvendes til det samme, som den oprindeligt var fremstillet til. Det kan eksempelvis være brugt konstruktionstræ, vinduer og døre, skifertagsten eller mursten, som renses og bygges ind på ny.
Kontakt

Pia Ohrt Thomsen
Pia Ohrt Thomsen Konsulent | Consultant
ETA
E: pth@etadanmark.dk
T: 72245974
Peter Glob Frandsen
Peter Glob Frandsen Markedschef
ETA
E: PGF@etadanmark.dk
T: 72245969

Her kan du læse mere om

Genbrug og genanvendelse

Genbrug og genanvendelse

1:1-genbrug kan give udfordringer, for hvordan kan man vide præcis, om fx de mursten, man vælger, har en styrke så de kan genbruges til det formål, man planlægger?

Den frivillige bæredygtighedsklasse

Den frivillige bæredygtighedsklasse

Se de ni krav, som bæredygtige boliger skal leve op til, ifølge den frivillige bæredygtighedsklasse.

Hvad kan ETA-Danmark hjælpe med?

Hvad kan ETA-Danmark hjælpe med?

Byggematerialer, der genanvendes eller er lavet af genbrug, skal have dokumentation for deres egenskaber ligesom alle andre byggevarer. Det kan vi hjælpe med.