Projektstart maj 2022. Forventet projektafslutning oktober 2023.

Muligheder for direkte genbrug af huldæk – fra tanke til handling

Formålet med dette projekt er at komme med konkrete forslag til danske krav for test og dokumentation af genbrugte huldæk.

Betonelementer er den sværeste konstruktionstype at genbruge direkte og en af de største barrierer er den manglende lovgivning på byggeområdet. Det betyder, at bygherren er nødt til at søge dispensation fra lovgivningen hvis der skal anvendes genbrugte betonelementer i et nyt byggeri, samtidig med, at bygherren påtager sig et øget ansvar for byggeriets sikkerhed og kvalitet.

Der findes i Danmark pt. ingen krav eller paradigmer for, hvordan genbrugte betonelementer skal nedtages fra eksisterende byggeri eller hvordan egenskaberne skal dokumenteres og deklareres. Egenskaberne for nye betonelementer dokumenteres i høj grad gennem selve produktionsprocessen og derfor kan dokumentationsparadigmet ikke anvendes for genbrugte betonelementer.

I Norge har man på baggrund af et projekt, hvor huldæk fra ét byggeri blev genbrugt i et nyt, udarbejdet en norsk standard for nedtagning og dokumentation af genbrugte huldæk, som skal muliggøre genbrug af huldæk i Norge. Selvom en stor del af vores lovgivning i dag bygger på fælles EU-lovgivning, stilles der stadig mange nationale krav til byggeri og byggevarer, som gør at standarden ikke nødvendigvis kan implementeres direkte i Danmark.

Mål for projektet

Formålet med dette projekt er at komme med konkrete forslag til danske krav for test og dokumentation af genbrugte huldæk. Det opnås igennem en række aktiviteter, herunder:

 • Granskning af den norske standard ift. dens egnethed i Danmark inkl. evaluering af de foreslåede stikprøveplaner
 • Kortlægning af konkrete metoder til dokumentation af betonstyrke og armeringsegenskaber
 • Udførsel af test på genbrugte og nye huldæk
 • Vurdering af betydningen af de opstillede krav gennem analyser af en række cases

Projektpartnere

 • Teknologisk Institut (projektleder)
 • Syddansk Universitet
 • COWI
 • EMCON
 • ETA-Danmark
 • Tscherning
 • Søndergaard
 • Enemærke & Petersen
 • Boligbeton

Projektet er et spireprojekt støttet af We Build Denmark.

Pia Ohrt Thomsen
Pia Ohrt Thomsen Seniorkonsulent | Senior Consultant
ETA
E: pth@etadanmark.dk
T: 72 24 59 74
Peter Glob Frandsen
Peter Glob Frandsen Markedschef
ETA
E: pgf@etadanmark.dk
T: 72 24 59 69