Hvad koster MK-godkendelsen?

Du betaler for at få dit byggeprodukt MK-godkendt eller for at få fornyet din MK-godkendelse. Her kan du se priserne, der afhænger af varigheden.

Når du ansøger om en MK-godkendelse, beslutter vi, om byggeproduktet kan godkendes på grundlag af de oplysninger, som foreligger om produktet, fx rapporter fra udenlandske prøvningsinstitutioner. Det kan også være, at vi vælger, at der skal foretages prøvning på prøvningsinstitut, som er anerkendt af os. Prøvningsresultaterne indgår i den samlede vurdering af, hvor egnet produktet er til at få en MK-godkendelse. 

Du kan søge om at få godkendt dit produkt i forhold til en bestemt anvendelse.

Pris for at få en MK-godkendelse per 1/1 2022

Pris i Danske kroner

Klasse

Godkendelser

 

3 år

2 år

1 år

1

12.900

10.100

7.450

2

18.450

14.700

12.000

3

27.700

20.250

16.600

 

Pris i Euro (kurs 7,40)

Klasse

Godkendelser

 

3 år

2 år

1 år

1

1.743

1.365

1007

2

2.493

1.986

1.622

3

3.743

2.736

2.243

 

Gebyrerne er reguleret i forhold til nettoprisindeks for 2015 og afrundet til nærmeste 50 kr.

En fornyelse for en 3-års periode betragtes som en godkendelse for 3 år.

Fornyelsesgebyerne forudsætter, at der udstedes nye godkendelser med ændringer, fx udvidelser, overdragelser, bortfald mm.

For ændringer som skønnes uvæsentlige for godkendelsens indhold og omfang, betales som for fornyelser, dog max 3000 kr. 

Den ændrede godkendelse udstedes med samme udløbsdato som den oprindelige.

Kontakt

Pia Ohrt Thomsen
Pia Ohrt Thomsen Seniorkonsulent | Senior Consultant
ETA
E: pth@etadanmark.dk
T: 72 24 59 74