ETA-Danmark

ETA-Danmark er et uvildigt organ, der godkender byggevarer. Vi har lang erfaring med at udstede frivillige godkendelser i Danmark.

Kontakt os

Det kan vi hjælpe med

ETA

ETA står for europæisk teknisk vurdering (European Technical Assessment). Den er frivillig og kan søges for alle produkter, som ikke er omfattet af harmoniserede standarder. Med en ETA kan du CE-mærke dit produkt.

TGA

En TGA-godkendelse giver mulighed for at deklarere værdier for flere produktegenskaber, og samtidig angive, hvordan egenskaberne forholder sig til dansk byggelovgivning.

Materialer (MK)

En MK-godkendelse er en frivillig dansk ordning for materialer og konstruktioner. Selvom dit produkt er CE-mærket, kan det MK-mærkes for at dokumentere, at det lever op til den danske lovgivning.

Godkendelse af vand- og afløbsinstallationer (VA)

En VA-godkendelse er en frivillig dansk ordning for vand- og afløbsprodukter. Med VA-mærket styrker du afsætningen af dine varer, fordi VA-mærket er anerkendt og respekteret i branchen.

ETA-Danmark har over 40 års erfaring med godkendelse af byggevarer i Danmark.  

Endvidere udsteder vi godkendelser for innovative byggeprodukter. I processen vurderer vi, om produktet egner sig til formålet, og om det opfylder kravene i det danske bygningsreglement og de relevante dokumenter. 

Seneste nyheder

Se alle nyheder

18. oktober 2020

ETA: Ét sammenstyrtet byggeri kan sætte den grønne dagsorden 100 år tilbage

Det er langt fra alle byggematerialer, der er egnet til genbrug eller genanvendelse. Derfor er der behov for fokus på dokumentation af fundamentale egenskaber som brandsikkerhed og holdbarhed, hvis vi skal nå i mål med den grønne omstilling.

25. august 2020

9 trin til at opnå en ETV – Environmental Technology Verification

En ETV er dokumentation, for at din teknologi kan det, som du påstår, at den kan. På dansk bliver det også kaldt en ETV-verifikation og kan opnås, hvis man har en innovativ miljøteknologi, der ikke allerede findes standarder eller andre godkendels...

11. juni 2020

Nye muligheder for dokumentation af bæredygtige løsninger

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har netop offentliggjort den frivillige Bæredygtighedsklasse, der efter planen skal blive obligatorisk fra 2023. Nogle af kravene heri kan med fordel indarbejdes i en Teknisk Godkendelse til Anvendelsen (TGA) for...

03. marts 2020

MK-godkendelse af malingsystemer til vådrum

Der har længe været usikkerhed omkring vådrum og maling – hvilke belastningsklasser kan maling anvendes i? Kan man male i badeværelsets våde zone? Hvilken filt-type skal anvendes i forbindelse med malingen?