Foto: Re-Match

Hvad er ETV?

Som producent af innovativ miljøteknologi er det en god idé at få et ETV-verifikat. Særligt, hvis du markedsfører dine produkter i EU.

Besøg ETA-Danmarks' ETV website

Et ETV-verifikat dokumenterer, at den teknologi, du markedsfører, lever op til det, du siger. Fx at den har en bestemt funktion eller efterlever bestemte krav. Det kan være et lavt energiforbrug, en renere teknologi eller en høj ydeevne

Verifikationen er anerkendt både inden for EU og i andre lande, herunder Korea, USA og Canada. Den gensidige anerkendelse af en ETV betyder, at du kan markedsføre dine produkter og bruge testresultater fra et land til markedsføring af produktet i internationalt regi. 

ETV-verifikationen er bl.a. etableret inden for EU som et pilotprojekt, der blev startet i 2012, og som omfatter 3 teknologiområder. I forbindelse med etableringen af EU-ETV i ETA-Danmark er vores proces blevet akkrediteret af DANAK.

Du kan få en EU-ETV for din teknologi inden for: 

  • Vandbehandling og monitering
  • Energi, herunder bl.a. teknologier inden for vedvarende energi og energibesparelser
  • Materialer, affald og ressourcer, herunder bl.a. affaldshåndtering og genanvendelse.

 Du kan også få en ETV-verifikation. Den giver dig ligesom en EU-ETV fordelen af at have troværdig dokumentation for dit produkt. Verifikationen kan laves i samarbejde med andre landes verifikationsorganer i fx Korea, Canada, USA eller Japan. 

Du kan få en ETV for din teknologi inden for:

  • Landbrugsteknologier
  • Luftrensning og -monitorering
  • Jord- og grundvandsmonitorering og -rensning
  • Renere produktion og processer.

 Det forventes, at disse 4 teknologier bliver inkluderet i EU-programmet senere.

Vi kan tilbyde en ETV- af høj teknisk kvalitet, fordi vi er akkrediteret af DANAK inden for alle teknologierne.

Vi samarbejder med DANETV (Dansk Center for Verifikation af Klima- og Miljøteknologier) om gennemførelsen af ETV-processen. DANETV består af 5 godkendte teknologiske serviceinstitutter (GTS): DHI, Teknologisk Institut, FORCE Technology, AgroTech og DELTA.

Kontakt

Peter Fritzel
Peter Fritzel Projektleder | Project Manager
ETA
E: pf@etadanmark.dk
T: 72245966