Godkendelse af vand- og afløbsinstallationer (VA)

Vi udsteder VA-godkendelser for vand- og afløbsmateriel.

Download Ansøgningsblanket til VA-godkendelse

VA-godkendelser

I ETA-Danmark har vi mere end 40 års erfaring med VA-godkendelser, også efter at lovgivningen blev ændret. Vi godkender og fornyer godkendelser af din byggevares mekaniske og fysiske egenskaber, fx vandhane, vandrør og ventil.

Kontakt

Peter Fritzel
Peter Fritzel Projektleder | Project Manager
ETA
E: pf@etadanmark.dk
T: 72 24 59 66
Martin Frantzen
Martin Frantzen Projektleder | Project Manager
ETA
E: mfr@etadanmark.dk
T: 72 24 59 75
Hvad er en VA-godkendelse?

Hvad er en VA-godkendelse?

En VA-godkendelse er en frivillig dansk ordning for vand- og afløbsprodukter. Med VA-mærket styrker du afsætningen af dine varer, fordi VA-mærket er anerkendt og respekteret i branchen.

Hvordan godkendes produktet?

Hvordan godkendes produktet?

Produktet skal leve op til nogle generelle betingelser for produkter og systemer for at få en VA-godkendelse. Det skal også være afprøvet efter nogle specifikke betingelser for prøvning og egenkontrol.

Hvad koster VA-godkendelsen?

Hvad koster VA-godkendelsen?

Du betaler for at få dit byggeprodukt VA-godkendt eller for at få fornyet din VA-godkendelse. Her kan du se priserne, der afhænger af varigheden.

Hvilke produkter er VA-godkendt?

Hvilke produkter er VA-godkendt?

Her kan du finde en samlet liste over gældende VA godkendelser.

“VA-godkendelsen skaber tillid til vores produkter”

For sourcing- og servicevirksomheden Solar betyder den anerkendte VA-godkendelse, at de er sikre på, at deres produkter lever op til dansk lovgivning. Det styrker kundernes tillid til produkterne – og til Solar.

Læs mere