Teknisk Godkendelse til Anvendelsen (TGA)

En TGA giver mulighed for at deklarere værdier for flere produktegenskaber, og samtidig angive, hvordan egenskaberne forholder sig til dansk byggelovgivning.

Download Ansøgningsblanket til TGA Oversigt over udstedte TGA'er

TGA ordningen blev etableret efter ønske fra flere af vores kunder, der mente, at MK-godkendelsen var for ’enkel’, idet den typisk kun forholder sig kun til én egenskab (f.eks. brand eller vandtæthed). Med en TGA er det muligt at bedømme flere produktegenskaber, beskrive hele produktsystemer og samtidig angive, hvorledes egenskaberne forholder sig til dansk byggelovgivning.

Hvis du som producent ønsker at markedsføre dit byggeprodukt i Danmark, kan det være en fordel at vælge en TGA, også selvom dit produkt er CE-mærket.

TGA er etableret som en konsekvens af det ufyldestgørende CE-mærke, idet CE-mærket ikke angiver, hvorvidt et produkts deklarerede værdier harmonerer med dansk byggelovgivning.

TGA forholder sig til de krav, der findes i Bygningsreglementet og alment teknisk fælleseje, og dokumenterer, at produktet må anvendes i overensstemmelse med disse.

TGA forholder sig til alle relevante egenskaber for produktet.

TGA funderes bredt med involvering af relevante eksperter.

En TGA er din og forhandlerens sikkerhed for, at dit byggeprodukt lovligt må anvendes i Danmark.

Kontakt

Pia Ohrt Thomsen
Pia Ohrt Thomsen Seniorkonsulent | Senior Consultant
ETA
E: pth@etadanmark.dk
T: 72 24 59 74