Om ETA Danmark

ETA-Danmark er et uvildigt organ, der godkender byggevarer. Vi har lang erfaring med at udstede frivillige godkendelser i Danmark.

ETA-Danmark har over 40 års erfaring med godkendelse af byggevarer i Danmark. Vi udsteder MK-godkendelser for  materialer og konstruktioner og VA-godkendelser for vand- og afløbsmateriel.

Endvidere udsteder vi godkendelser for innovative byggeprodukter. I processen vurderer vi, om produktet egner sig til formålet, og om det opfylder kravene i det danske bygningsreglement og de relevante dokumenter. 

Det er vores mål at tilbyde vores kunder en anerkendt og kompetent vurdering af produkternes egenskaber i forhold til anvendelsen og til kravene i det danske bygningsreglement. Vi arbejder for at sikre en smidig, fleksibel og gennemsigtig proces. 

Vi har stor viden om det danske bygningsreglement og den europæiske byggevareforordning – det er vores kunders  tryghed for, at vi er en kompetent sparringspartner i godkendelsesprocessen.

Læs mere om håndtering af upartiskhed.

Vi er notificeret af Social- og Boligstyrelsen til at udstede Europæiske Tekniske Vurderinger (ETA'er) og udarbejde Europæiske Vurderingsdokumenter (EAD'er), og vi bliver som grundlag for notifikationen løbende bedømt af DANAK.

ETA-Danmark A/S er akkrediteret af DANAK under registreringsnummer 9099 til inspektion i henhold til EU ETV GVP og ISO 14034 om vertifikation af Miljøteknologi.

ETA-Danmark A/S er medlem af EOTA (den europæiske organisation for tekniske godkendelser) og har været  med til at præge de grundlæggende mål og politikker for EOTA.

For at sikre en bred mulighed for gensidig anerkendelse af vores ydelser på europæisk og internationalt plan er ETA-Danmark A/S medlem af UEAtc (Union Européenne pour l’Agrément technique dans la construction) og af WFTAO (World Federation of Technical Assessment Organisations).

ETA-Danmark er et datterselskab af Dansk Standard.

Kontakt os

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre mere om, hvordan vi kan hjælpe med at godkende en byggevare.  Kontakt os gerne for et uforpligtende møde.

Organisationsdiagram

Organisationsdiagram

ETA-Danmarks bestyrelse er sammensat af:

  • Jens Heiede (Forperson), Dansk Standard
  • Mogens Riber, (Næstforperson)
  • Lars Pram
Kontakt

Thomas Bruun
Thomas Bruun Adm. direktør | Managing Director
ETA
E: tb@etadanmark.dk
T: 72 24 59 68


Ansatte i ETA-Danmark

Medarbejdere