Håndtering af upartiskhed

ETA-Danmarks ledelse er forpligtet til at sikre, at udførelsen af aktiviteter forbundet med godkendelser, vurderinger og verifikationer sker troværdig og er upartisk dokumenteret over for interessenter.

Vi forstår vigtigheden af upartiskhed i udførelsen af vore aktiviteter og interessekonflikter, og sikrer objektivitet ved udførelsen af godkendelses-, vurderings- og verifikationsaktiviteterne.

ETA-Danmarks ledelse analyserer og dokumenterer løbende de muligheder for interessekonflikt, som en ydelse kan give anledning til, herunder konflikter som følge af vores relationer. Denne analyse er tilgængelig for udvalget for upartiskhed. Redegørelsen omfatter alle potentielle kilder til interessekonflikt, der er identificeret, uanset om disse kilder findes hos ETA-Danmark eller skyldes aktiviteter udført af andre personer, organer eller virksomheder.

Vi tilbyder og udfører ikke intern audit hos vores kunder, og vi certificerer ikke et ledelsessystemer eller produkter. Vi godkender, vurderer eller verificerer ikke produkter eller teknologier, hvor kunden har modtaget rådgivning, hvis forholdet mellem den rådgivende virksomhed og ETA-Danmark udgør en uacceptabel trussel mod ETA-Danmarks upartiskhed.

Kontakt

Thomas Bruun
Thomas Bruun Adm. direktør | Managing Director
ETA
E: tb@etadanmark.dk
T: 72 24 59 68