Hvad koster VA-godkendelsen?

Du betaler for at få dit byggeprodukt VA-godkendt eller for at få fornyet din VA-godkendelse. Her kan du se priserne, der afhænger af varigheden.

Når du ansøger om en VA-godkendelse, er grundlaget de gældende standarder for vand- og afløbsinstallationer. Det betyder, at godkendelsesprocessen omfatter materiel, som indgår i den del af et vandledningsnet eller et afløbsanlæg, der ligger i bygninger med tilhørende grund.

Vi beslutter, om byggeproduktet kan godkendes på grundlag af de oplysninger, som foreligger om produktet, fx rapporter fra udenlandske prøvningsinstitutioner. Det kan også være, at vi vælger, at der skal foretages prøvning på et prøvningsinstitut, som er anerkendt af os. Prøvningsresultaterne indgår i den samlede vurdering af, hvor egnet produktet er til at få en VA-godkendelse. 

I godkendelsesprocessen undersøges det også, om vand- og afløbsinstallationer er udført og indrettet, så de giver tilfredsstillende tryghed i brand-, sikkerheds- og sundhedsmæssig henseende. Produktet skal også have en tilfredsstillende kvalitet, når det anvendes.

Du kan søge om at få godkendt dit produkt i forhold til en bestemt anvendelse.

Pris for at få en VA-godkendelse pr 1/1 2023

Pris i Danske kroner

Klasse

Godkendelser

 

5 år

4 år

3 år

2 år

1 år

1

4.950

4.000

3.000

3.000

3.000

2

7.950

6.450

4.750

3.850

3.000

3

12.950

10.200

7.750

5.800

4.750

4

19.350

15.450

11.650

8.750

6.800

5

28.850

23.150

17.350

13.500

10.550Pris i Euro (kurs 7,40)

Klasse

Godkendelser

 

5 år

4 år

3 år

2 år

1 år

1

669

541

405

405

405

2

1.074

872

642

520

405

3

1.750

1.378

1.047

784

642

4

2.615

2.088

1.574

1.182

919

5

3.899

3.128

2.345

1.824

1.426

 

Gebyrerne er reguleret i forhold til nettoprisindeks for 2015 og afrundet til nærmeste 50 kr.

En fornyelse for en 3-års periode betragtes som en godkendelse for 3 år.

Fornyelsesgebyrerne forudsætter, at der udstedes nye godkendelser med ændringer, fx udvidelser, overdragelser, bortfald mm.

For ændringer som skønnes uvæsentlige for godkendelsens indhold og omfang, betales som for fornyelser, dog max. 3000,- kr.

Den ændrede godkendelse udstedes med samme udløbsdato som den oprindelige.

Kontakt

Peter Fritzel
Peter Fritzel Projektleder | Project Manager
ETA
E: pf@etadanmark.dk
T: 72 24 59 66
Martin Frantzen
Martin Frantzen Projektleder | Project Manager
ETA
E: mfr@etadanmark.dk
T: 72 24 59 75