ETA

Hvad er en ETA?

ETA står for europæisk teknisk vurdering (European Technical Assessment). Den er frivillig og kan søges for alle produkter, som ikke er omfattet af harmoniserede standarder. Med en ETA kan du CE-mærke dit produkt.

Ansøg om en ETA

Hvis du som producent ønsker at markedsføre dit produkt i et EU-land, kan det være en god idé at ansøge om en ETA. Den giver mulighed for at udarbejde en ydeevnedeklaration og CE-mærke dit produkt.

ETA er en frivillig ordning og gælder for alle områder, produkter og konstruktioner, som der ikke findes en harmoniseret standard for.

ETA’erne er især rettet mod innovative produkter, komplekse byggeprodukter eller byggesystemer og mod produkter, hvor udviklingen går for hurtigt til, at standarder vil være hensigtsmæssige. ETA’er kan også bruges, hvor der sker en utraditionel anvendelse af eksisterende materialer/konstruktioner og for genbrugte og genanvendte byggeprodukter.

En ETA beskriver egenskaberne for et bestemt produkt, der er beregnet til et bestemt formål. Alle producenter i og uden for EU-landene kan ansøge om en ETA. Dette gælder også for agenter, der ansøger på en producents vegne.

Europæiske vurderingsdokumenter

En ETA udarbejdes på grundlag af en EAD (europæiske vurderingsdokumenter). En ETA og en EAD beskriver det samlede kompleks af tekniske specifikationer. 

Hvis der ikke allerede eksistere en EAD, så kan ETA-Danmark udvikle den i forbindelse med ansøgningen om en ETA.

Vi er notificeret af Bolig- og Planstyrelsen til at udstede Europæiske Tekniske Vurderinger (ETA'er) og udarbejde Europæiske Vurderingsdokumenter (EAD'er), og vi bliver som grundlag for notifikationen løbende bedømt af DANAK.

ETA-Danmark A/S er valgt ind i EOTA Executive Board. Her arbejder vi bl.a. på at sikre, at EOTA og ETA-vejen til CE mærkning er så værdiskabende og transparant som muligt.

Vi deltager også aktivt i arbejdet med at udarbejde formatet for de fremtidige ETA’er og EAD’er.

Kontakt

Thomas Bruun
Thomas Bruun Adm. direktør | Managing Director
ETA
E: tb@etadanmark.dk
T: 72 24 59 68