ETA

Hvad er en ETA?

ETA står for europæisk teknisk vurdering (European Technical Assessment). Den er frivillig og kan søges for alle produkter, som ikke er omfattet af harmoniserede standarder. Med en ETA kan du CE-mærke dit produkt.

Ansøg om en ETA

Hvis du som producent ønsker at markedsføre dit produkt i et EU-land, kan det være en god idé at ansøge om en ETA. Den giver mulighed for at udarbejde en ydeevnedeklaration og CE-mærke dit produkt. Det er særligt relevant for dig at søge om en ETA, hvis dit produkt er innovativt, eller der er tale om et komplekst byggeprodukt eller byggesystem. 

ETA er en frivillig ordning og gælder for alle områder, produkter og konstruktioner, som der ikke findes en harmoniseret standard for. Heller ikke i nærmeste fremtid. En ETA udstedes typisk til nye materialer og områder, hvor udviklingen går for hurtigt til, at standarder vil være hensigtsmæssige. Eller til komplekse byggesystemer eller områder, hvor der sker en utraditionel anvendelse af eksisterende materialer/konstruktioner.

En ETA beskriver egenskaberne for et bestemt produkt, der er beregnet til et bestemt formål. Alle producenter i og uden for EU-landene kan ansøge om en ETA. Dette gælder også for agenter, der ansøger på en producents vegne.

Europæiske vurderingsdokumenter

En ETA udarbejdes på grundlag af en EAD (europæiske vurderingsdokumenter). En ETA og en EAD beskriver det samlede kompleks af tekniske specifikationer.  

ETA guidelines, som er offentliggjort under byggeforordningen, vil i en overgangsperiode kunne bruges som en EAD og danne grundlag for udstedelsen af en ETA. Godkendelsesbetingelser, som er udarbejdet på baggrund af byggevareforordningens artikel 9.2, dvs. CUAP skal konverteres til EAD, før de kan anvendes som grundlag for en ETA.

ETA-Danmark er akkrediteret af DANAK og notificeret af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til at udstede ETA’er og udarbejde EAD’er; se byggevareforordningen (EU) 2011/305

ETA-Danmark A/S er valgt ind i EOTA Executive Board. Her arbejder vi bl.a. på at sikre, at overgangen fra CPD til CPR, dvs. fra byggevaredirektivet til byggevareforordningen bliver så nem for producenterne som muligt. Vi deltager også aktivt i arbejdet med at udarbejde formatet for de fremtidige ETA’er og EAD’er.

Kontakt

Thomas Bruun
Thomas Bruun Adm. direktør | Managing Director
ETA
E: tb@etadanmark.dk
T: 72245968