MK

Hvad er en MK-godkendelse?

En MK-godkendelse er en frivillig dansk ordning for materialer og konstruktioner. Selvom dit produkt er CE-mærket, kan det MK-mærkes for at dokumentere, at det lever op til den danske lovgivning.

Hvis du som producent ønsker at markedsføre dit byggeprodukt i Danmark, kan det være en fordel at vælge en MK-godkendelse, også selvom dit produkt er CE-mærket

Godkendelsesordningen for Materialer og Konstruktioner (MK) omfatter primært de produkter, som ikke umiddelbart kan bedømmes på grundlag af Bygningsreglementet og alment teknisk fælleseje.

Det kan fx være, at du har et innovativt byggeprodukt, som der ikke findes en standard for, hvilket gør det svært at vurdere, om produktet opfylder funktionskravene i Bygningsreglementet.

MK-godkendelsen forholder sig de til krav, der findes i Bygningsreglementet og alment teknisk fælleseje, og dokumenterer, at produktet må anvendes i overensstemmelse med disse.

MK-godkendelsen funderes bredt med involvering af relevante eksperter.

En MK-godkendelser er din og forhandlerens sikkerhed for, at dit byggeprodukt lovligt må anvendes i Danmark.

MK-godkendelsen udstedes på baggrund af et kriteriedokument, som sikrer gennemsigtighed, og at alle produkter indenfor en produktgruppe vurderes ens.

Kontakt

Christian Lundgaard Pedersen
Christian Lundgaard Pedersen Konsulent | Consultant
ETA
E: cp@etadanmark.dk
T: 72 24 59 73