Hvad er en VA-godkendelse?

En VA-godkendelse er en frivillig dansk ordning for vand- og afløbsprodukter. Med VA-mærket styrker du afsætningen af dine varer, fordi VA-mærket er anerkendt og respekteret i branchen.

Download Ansøgningsblanket til VA-godkendelse

I ETA-Danmark har vi mere end 40 års erfaring med VA-godkendelser, også efter at lovgivningen blev ændret. Vi godkender og fornyer godkendelser af din byggevares mekaniske og fysiske egenskaber, fx vandhane, vandrør og ventil. 

VA-godkendelsen indeholder en bedømmelse af, hvor egnede vand- og afløbsprodukter er som byggeprodukter i forhold til det, som producenten oplyser. Den forholder sig også til, om produkterne opfylder de danske krav, som er beskrevet i bygningsreglementet samt tilhørende normer og vejledninger.

Du får bl.a. disse fordele med en VA-godkendelse:

  • VA-mærket er anerkendt og respekteret i branchen
  • VA-mærket efterspørges af fagfolk
  • VA-mærket viser, at produktet lever op til de danske normer for vand- og afløbsinstallationer, som er beskrevet i bygningsreglementet.
  • VA-mærket dokumenterer, at du kan montere produktet i henhold til bygningsreglementets krav.

Hvis du skal have godkendt, at din byggevare lever op til de sundhedsmæssige krav, skal du henvende dig hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. De administrerer godkendelsesordningen for byggevarer i kontakt med drikkevand.

Kontakt

Peter Fritzel
Peter Fritzel Projektleder | Project Manager
ETA
E: pf@etadanmark.dk
T: 72 24 59 66
Martin Frantzen
Martin Frantzen Projektleder | Project Manager
ETA
E: mfr@etadanmark.dk
T: 72 24 59 75