Få synlighed på teknologilisten

Som producent af miljøteknologi til landbrugsproduktion kan det være en fordel at være optaget på Miljøstyrelsens Teknologiliste. ETA-Danmark behandler din ansøgning.

Procedure for ansøgning

Teknologilisten er en vejledende liste over miljøteknologi, som har en dokumenteret miljøeffekt og er driftssikker. Listen er udarbejdet for at skabe overblik over den tilgængelige miljøteknologi til landbrugsproduktion. Teknologilisten kan anvendes af kommunerne i behandling af ansøgninger om miljøgodkendelser og af landmænd og konsulenter, der ansøger om miljøgodkendelse af husdyrbrug.

Hvis du ønsker at få dit produkt optaget på Teknologilisten, skal du søge hos ETA-Danmark. Læs mere om, hvordan du ansøger.

Procedure for ansøgning om optagelse på Teknologilisten

Kontakt

Thomas Bruun
Thomas Bruun Adm. direktør | Managing Director
ETA
E: tb@etadanmark.dk
T: 72245968