Få synlighed på teknologilisten

Som producent af miljøteknologi til landbrugsproduktion kan det være en fordel at være optaget på Miljøstyrelsens Teknologiliste. ETA-Danmark behandler din ansøgning.

Procedure for ansøgning

Teknologilisten er en liste over miljøteknologi til landbrugssektoren, som har en dokumenteret miljøeffekt og er driftssikker. Listen er udarbejdet for at skabe overblik over den tilgængelige miljøteknologi til landbrugsproduktion. Teknologilisten kan anvendes af kommunerne i behandling af ansøgninger om miljøgodkendelser og af landmænd og konsulenter, der ansøger om miljøgodkendelse af husdyrbrug.

ETA-Danmark A/S varetager den tekniske sagsbehandling af ansøgninger om optagelse på Teknologilisten og udarbejder indstillinger, som behandles videre af Miljøstyrelsen.

ETA-Danmark A/S er udpeget som verifikationsorgan i organisationen  VERA, som er en samarbejdsorganisation for verifikation af landbrugsteknologi mellem Danmark, Holland og Tyskland.

Du kan læse mere om VERA på https://www.vera-verification.eu/ 

Hvis du ønsker at få dit produkt optaget på Teknologilisten, skal du søge hos ETA-Danmark. Læs mere om, hvordan du ansøger.

Procedure for ansøgning om optagelse på Teknologilisten

Kontakt

Thomas Bruun
Thomas Bruun Adm. direktør | Managing Director
ETA
E: tb@etadanmark.dk
T: 72 24 59 68