VA-godkendelsen skaber tillid til vores produkter

12. juni 2017

“VA-godkendelsen skaber tillid til vores produkter”

For sourcing- og servicevirksomheden Solar betyder den anerkendte VA-godkendelse, at de er sikre på, at deres produkter lever op til dansk lovgivning. Det styrker kundernes tillid til produkterne – og til Solar.

Hvordan får jeg overblik over den nødvendige dokumentation? Og hvordan gennemskuer jeg dokumentationskravene? Der er meget at holde styr på, når producenter i VVS-branchen står over for at få godkendt nye produkter, så de lovligt kan monteres efter dansk lovgivning. 

Sourcing- og servicevirksomheden Solar valgte at tilslutte sig den frivillige danske ordning for vand- og afløbsprodukter, VA-godkendelsen. Den viser, at produktet lever op til Bygningsreglementets krav til danske vand- og afløbsinstallationer og dokumenterer dermed, at man kan montere produktet lovligt. VA-godkendelsen, som udstedes af ETA Danmark, har gjort processen nemmere for Solar, fordi en stor del af det dokumentationsarbejde, Solar selv skulle have leveret, er gjort for dem. Derudover har erhvervelsen af VA-godkendelsen stor betydning for Solar, fordi den styrker kundernes tillid til deres produkter:

Tillid med anerkendt godkendelse

- Når vi sætter produkter på markedet, er det vigtigt for os, at vores kunder og markedet har tillid til produktet. Det får de af, at vi benytter VA-godkendelsen, fordi den er bredt anerkendt i Danmark. I VVS-branchen anerkendes den uden tøven og forbehold, siger Jens Boye Nielsen, der er Product Manager i Solar Group A/S, og fortsætter:  

VA-godkendelsen sikrer, at vi kan fungere optimalt over for vores kunder og sørge for, at de får kvalitet og pris på det rette niveau, siger Jens Boye Nielsen. Han mener, at VA-godkendelsen er nødvendig for at agere på det danske marked, da den sikrer, at producenterne kan agere på samme godkendelsesniveau:

Havde vi valgt ikke at få en VA-godkendelse, havde vi fået problemer. Det er et spørgsmål om at konkurrere på lige vilkår. Jeg synes, at den bedste tilgang til det danske marked er at have en VA-godkendelse. Så er man umiddelbart accepteret, siger Jens Boye Nielsen.

Styret sikkert igennem godkendelsesprocessen

Solar har på vejen mod VA-godkendelsen fået hjælp af ETA-Danmark, der udvikler, administrerer og rådgiver om VA-ordningen.

”Det har været en fin oplevelse. Jeg har mødt stor hjælpsomhed og i det hele taget haft et godt samarbejde med ETA Danmark. Jeg har ikke prøvet det før, og så er det jo vigtigt, at dem, man diskuterer det med, er servicemindede – det har jeg oplevet, at de er,” fortæller Jens Boye Nielsen, der også stødte på et par udfordringer undervejs:

”Den største udfordring var at forstå flowet omkring auditeringen. Sideløbende har jeg kørt godkendelser i Sverige, og de gør det lidt anderledes. Så det er med at holde tungen lige i munden. I Danmark vil man også have godkendelse til drikkevand, men der er ikke en organisation, der er i stand til at håndtere det. Her har jeg igen fået god hjælp fra ETA Danmark,” siger Jens Boye Nielsen.