Det kan gå grueligt galt, hvis armaturer, rør, afløb og fittings ikke er VA-godkendte

07. februar 2024

Det kan gå grueligt galt, hvis armaturer, rør, afløb og fittings ikke er VA-godkendte

Der bliver opført mange fantastiske byggerier i Danmark i disse år. Desværre har der også været projekter, hvor især vand har ødelagt bygninger, udskudt tidsplaner og krævet dyre reparationer. Med godkendte armaturer, rør, afløb og fittings samt godt håndværk, kunne mange problemer være undgået.

Artiklen er oprindeligt bragt på Dagensbyggeri.dk 

Alt, hvad der har med vand og spildevand at gøre i et byggeri på en matrikel, skal ifølge bygningsreglementet være dokumenteret. Både for sundhed, mekaniske egenskaber og for kvalitet, forklarer Peter Glob Frandsen, markedschef i ETA-Danmark.

- Der sælges i dag vand- og afløbsprodukter, som ikke har VA-godkendelse i Danmark. Det er fordi VA-godkendelsen ikke længere er lovpligtig - det var den indtil 2013. En lovændring i EU medførte, at man ikke kunne have nationale krav om godkendelse. ETA-Danmark er fortsat med at udstede dem, nu på frivillig basis. Og det gør vi fordi vi mener, at det giver værdi for brugere af VVS-komponenter, siger Peter Glob Frandsen.

Der står i en bekendtgørelse omkring drikkevandskvalitet, at man kan henvise til en tysk, svensk eller hollandsk godkendelse. Det har medført, at der i dag er mange, som tror, at alt stadig er i orden med fx en tysk godkendelse. Altså at både sundhed og mekaniske egenskaber er dækket. Problemet er bare, at det kun er sundhed og ikke det mekaniske, for den del forholder sig alene til det tyske bygningsreglement.

Armaturet kan reelt være i høj kvalitet og opfylde alle de tyske krav. Men hvis det ikke har en VA-godkendelse for mekanikdelen, forholder det sig ikke til det danske bygningsreglement. Det vil sige, at rådgivere og installatører selv skal sætte sig ind i, hvad der står i den dokumentation, de rekvirerer fra producent/leverandør. Og det gælder naturligvis også for rør, fittings og armaturer fra lande som Sverige, Finland, Italien og Spanien. Dokumentationen er højest sandsynligt ikke skrevet på dansk.

Den rigtige dokumentation sparer tid og penge

- I Danmark har vi et højt vandtryk i rørene. Det bliver vi mindet om, når vi er på ferie sydpå, og vandet kun pibler ud af bruseren. Har du f.eks.et armatur, der er lavet i Italien, og som ikke har en VA-godkendelse, så kan du risikere, at det ikke kan klare det tryk, vi har i Danmark. Og risikoen for fejl og skader gælder naturligvis både for rør, armaturer, koblinger og fittings i den samlede løsning.

KIWA udsteder både svenske og hollandske godkendelser, SP/RISE er ren svensk, og de forholder sig til deres nationale bygningsreglementer og ikke til danske regler. Rent dokumentationsmæssigt kan det godt være, at de har det, der skal til, men det kan blive tidskrævende at eftervise. For så skal en installatør have den hollandske eller svenske dokumentation, der er brugt, og tjekke, at den matcher det danske bygningsreglement.

Uvildig kvalitetssikring

Hos ETA-Danmark læser man alle de testrapporter, der foreligger, og sørger for, at al tilgængelig dokumentation holdes op imod kravene i det danske bygningsreglement. På den måde slipper rådgivere og montører for at bruge tid på at læse udenlandske testrapporter og kan samtidig trygt stole på, at produktet - når det er monteret - overholder gældende krav i bygningsreglementet.

Flere udenlandske produkter at vælge imellem

Det danske byggemarked er lille i international sammenhæng med få danske producenter. Derfor vælger nogle installatører ofte et tysk, svensk eller italiensk produkt fra de store markeder. Det er nærliggende at tage produkterne med hjemmefra, når man har gode erfaringer fra tidligere projekter. Det kan få nogle til at tænke, at de så ikke behøver en dansk godkendelse - og spare lidt penge.

Hold leverandørerne i kort snor

- Vi oplever nogle gange rådgivende ingeniører og installatører til større projekter, som har foreskrevet et specifikt produkt med dansk VA-godkendelse. Leverandøren fortæller så, at deres armaturer er bedre og billigere, men de har måske ikke en VA-godkendelse. I markedsføringsloven står der, at leverandøren skal kunne dokumentere rigtigheden af oplysninger om faktiske forhold. Her er det rådgiverens pligt at kontrollere, at det også passer! Hvis der opstår et brud eller fejl, der kan føre til en forsikringsskade, så kan installatøren risikere, at han kommer til at hæfte for skaden.

Sporbarhed

Er et produkt VA-godkendt skal det være mærket med godkendelsesnummer og VA-logo. Det giver en sporbarhed til den VA-godkendelse, som ETA-Danmark har udstedt. Alle gældende godkendelser finder man her på hjemmesiden www.etadanmark.dk.

TEKNIQ anbefaler rettidig omhu

- Installatøren er ansvarlig for vandinstallationen, og pilen peger derfor altid tilbage på netop installatøren, hvis dokumentation for produktet ikke er på plads. Det kunne fx være hvis det ikke-godkendte armatur er skyld i en vandskade, som forsikringen skal dække, udtaler Birger T. Christiansen, teknisk konsulent i TEKNIQ Arbejdsgiverne.

Kontakt

Peter Glob Frandsen
Peter Glob Frandsen Markedschef
ETA
E: pgf@etadanmark.dk
T: 72 24 59 69

Se også

Mulighed for ny levetidsangivelse for vådrum med en TGA

24. oktober 2023

Mulighed for ny levetidsangivelse for vådrum med en TGA

Du kan nu udvide dit vådrums levetid fra 30 år til 50 år med et nyt testprogram udviklet af ETA-Danmark og Teknologisk Institut.

Grøn omstilling i byggeriet kræver dokumentation – men hvor meget?

26. september 2022

Grøn omstilling i byggeriet kræver dokumentation – men hvor meget?

At bygge med genbrugte og genanvendte materialer er en ny måde at bygge på. Derfor kræver det ordentlig dokumentation, hvis bygherre skal kunne stole på, at materialerne kan benyttes forsvarligt i byggeriet. Men en ordentlig dokumentation kræver b...

UKTA replaces ETA on the British market to achieve the UKCA mark

06. maj 2022

UKTA replaces ETA on the British market to achieve the UKCA mark

In order to introduce products onto the UK market you may need a UK Technical Assessment (UKTA). UKTA is the equivalent of ETA’s (European Technical Assessments) for non-standardized products to achieve CE Marking in Europe. ETA-Denmark offers gui...

Vælg den rigtige vådrumsløsning – kig efter dokumentation for lovlig anvendelse

18. marts 2022

Vælg den rigtige vådrumsløsning – kig efter dokumentation for lovlig anvendelse

Maling, mikrocement, membraner, gulvafløb… der er mange ting at vælge imellem, når man skal indrette badeværelset. Men ikke alle løsninger er lige veldokumenterede eller velegnede til formålet.