BR18, §297-298 Klimapåvirkning

Pr. 1. januar 2023 skal alle bygninger, omfattet af reglerne om energiramme iht. §259 & §260, også have foretaget en beregning af bygningens klimapåvirkning over dens livscyklus.

Klimapåvirkningen skal opgøres i kg CO2-ækvivalenter pr. m2 pr. år beregnet i henhold til DS/EN15978:2012 Bæredygtighed inden for byggeri og anlæg - Vurdering af bygningers miljømæssige kvalitet – Beregningsmetode”.

Klimapåvirkningen opgøres for en betragtningsperiode på 50 år fra byggeriets færdigmelding.

I beregningen indgår modulerne:

  • A1: Råmaterialer.
  • A2: Transport.
  • A3: Fremstilling.
  • B4: Udskiftning (dog undtaget transport og udskiftningsproces).
  • B6: Energiforbrug til drift.
  • C3: Forbehandling af affald.
  • C4: Bortskaffelse.
  • D: Potentiale for genbrug, genanvendelse og anden nyttiggørelse.

Ved beregning af klimapåvirkning fra materialer medregnes udskiftning af bygningsdele og byggematerialer ifølge levetider og principper som fastlagt i BUILD RAPPORT 2021:32 – BUILD levetidstabel – Version 2021, der kan downloades på BUILDs hjemmeside her.

BUILDs levetidstabel er baseret på kendte, afprøvede byggevarer, og for at der er plads til nye, innovative byggevarer har BUILD indskrevet en række niveauer for datakilder, der kan anvendes i levetidsberegningen.

For at sikre validiteten og pålideligheden af datakilderne er de indplaceret i et hierarkisk system, hvor det anbefales at anvende data fra højest mulige niveau.

Niveauerne er:

Niveau 1: BUILDs levetidstabel.

Niveau 2: Europæisk teknisk vurdering (ETA) for produkter ikke eller kun delvist omfattet af europæiske harmoniserede standarder, branche- og/eller produktmiljøvaredeklaration (EPD), prøvningsrapporter fra anerkendte prøvningsinstitutioner eller fagfællebedømte forskningspublikationer efter international anerkendte standarder og metoder.

Niveau 3: Generiske nøgletal fra offentligt anerkendte datakilder fx databaser som Ökobaudat, Boverkets Klimatdatabase mfl. eller værktøjer som InfraLCA udgivet af Vejdirektoratet.

Niveau 4: Generiske nøgletal fra kommercielle aktører fx prisdatabaser som Molio Prisdata, værktøjer til driftsplanlægning (facilities management) eller afskrivningstabeller fra bl.a. Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation eller Forsikring & Pension.

Niveau 5: Egne dokumenterede erfaringstal.

Niveau 6: Interpolation/ekstrapolation fra lignende materialer, produkter, bygningsdele mv.

Det kan ETA-Danmark A/S hjælpe med:

Vi leverer dokumentation på niveau 2 i form af ETA’er og alment teknisk fælleseje: MK-godkendelse, VA-godkendelse eller TGA (Teknisk Godkendelse til Anvendelsen), der alle er baseret på internationalt anerkendte standarder og metoder.

Kontakt

Pia Ohrt Thomsen
Pia Ohrt Thomsen Seniorkonsulent | Senior Consultant
ETA
E: pth@etadanmark.dk
T: 72 24 59 74
Peter Glob Frandsen
Peter Glob Frandsen Markedschef
ETA
E: pgf@etadanmark.dk
T: 72 24 59 69