Hvad kan ETA-Danmark hjælpe med

Byggevarer, der genanvendes eller er lavet af genbrug, skal have dokumentation for deres egenskaber ligesom alle andre byggevarer. Som udgangspunkt skal alle byggevarer opfylde Bygningsreglementets krav, uanset om det er en ny eller en genanvendt byggevare. Hos ETA-Danmark har du flere muligheder for at få en anerkendt dokumentation på dine byggevarers egenskaber.

ETA

ETA står for European Technical Assessment, og er en teknisk vurdering af byggevaren.

En ETA er vejen til CE-mærkning af byggevarer, som ikke er omfattet af en harmoniseret standard (hEN).

Et eksempel på udarbejdelse af en ETA for genanvendelse finder vi i relation til mursten: Nye mursten er omfattet af en harmoniseret standard, og derfor skal de CE-mærkes. Men genbrugte mursten har tidligere ikke haft mulighed for at blive CE-mærket, da der ikke har eksisteret en standard eller metodebeskrivelse for test af genbrugte mursten. ETA-Danmark har i samarbejde med firmaet Gamle Mursten udarbejdet grundlaget for CE-mærkning af genbrugte mursten.

Læs mere om ETA’er her.

ETV

ETV (Environmental Technical Verification) har til formål at bevise og dokumentere effekten af en innovativ miljøteknologi og verificere den miljømæssige merværdi af teknologien.

Har en producent udviklet en innovativ miljøteknologi, så findes der sandsynligvis ingen eksisterende standarder eller godkendelser på markedet til at bevise, hvor meget teknologien kan gavne miljøet.

ETV er baseret på en ensartet konsistent proces for verifikation af produktegenskaber med hovedvægt på gennemsigtighed og uafhængighed. Processen er altid den samme, men med skiftende eksperter, som har den viden, der matcher den specifikke teknologi, der skal verificeres.

Bl.a. kan vi levere en ETV for produktegenskaber som:

  • Vandbehandling og monitorering.
  • Energi, herunder bl.a. teknologier inden for vedvarende energi og energibesparelser.
  • Materialer, affald og ressourcer, herunder bl.a. affaldshåndtering og genanvendelse.
  • Landbrugsteknologier.
  • Luftrensning og -monitorering.
  • Jord- og grundvandsmonitorering og -rensning.
  • Renere produktion og processer.

Læs mere om ETV her.

Læs om de 9 trin for at opnå en ETV her.

TGA

TGA (Teknisk Godkendelse til Anvendelsen) er en national vurderingsordning. Den er et supplement til CE-mærket, idet dette ikke angiver, hvorvidt et produkts deklarerede værdier harmonerer med dansk byggelovgivning.

TGA forholder sig til de krav, der findes i det danske bygningsreglement og alment teknisk fælleseje, og dokumenterer, at produktet må anvendes i overensstemmelse med disse.

Bæredygtighed handler bl.a. om forlænget levetid, og at byggevaren anvendes til netop det formål, den er tiltænkt – det er derfor vigtigt, at den er vurderet for alle de egenskaber, der forventes i den givne indbygningssituation. En TGA samler byggevarens mekanisk/fysiske egenskaber i ét dokument.

Læs mere om TGA her.

Kontakt

Pia Ohrt Thomsen
Pia Ohrt Thomsen Seniorkonsulent | Senior Consultant
ETA
E: pth@etadanmark.dk
T: 72 24 59 74
Peter Glob Frandsen
Peter Glob Frandsen Markedschef
ETA
E: pgf@etadanmark.dk
T: 72 24 59 69

 

 

Hvad kan ETA-Danmark hjælpe med

 

 

 

Hvad kan ETA-Danmark hjælpe med