9 trin til at opnå en ETV – Environmental Technology Verification

25. august 2020

9 trin til at opnå en ETV – Environmental Technology Verification

En ETV er dokumentation, for at din teknologi kan det, som du påstår, at den kan. På dansk bliver det også kaldt en ETV-verifikation og kan opnås, hvis man har en innovativ miljøteknologi, der ikke allerede findes standarder eller andre godkendelser for, som kan bevise, hvordan din teknologi kan gavne miljøet.

Verifikationen er anerkendt både inden for EU og i andre lande som Korea, USA og Canada.

For at opnå en ETV-verifikation er der en proces på ni trin, som man følger:

Ni trin - illustration
  1. Den, som ejer teknologien, etablerer kontakt til en verifikator. Det kan være ETA-Danmark, som er en akkrediteret verifikationsenhed.
  2. Teknologiejer skriver et QuickScan, der bruges til at vurdere, om teknologien er klar til en ETV. Et QuickScan er en kort beskrivelse af teknologien, hvad den kan, hvordan og den forventede (påståede) effekt. Herudfra vurderer verifikator teknologiens potentiale i forhold til at opnå en ETV. Derefter foretager verifikator en forventningsafstemning med teknologiejer m.h.t. processens forløb og resultat.
  3. Teknologiejer sender nu en ansøgning til verifikationsenheden. Dette gøres i et verifikationsforslag, som er en mere detaljeret version af QuickScan. Her skal du give en dyberegående beskrivelse af miljøteknologien og kvantificere (sætte tal på) miljøeffekten – hvad den kan gøre, og hvor god den er til det.
  4. Derefter skal verifikator og du som teknologiejer indgå en kontrakt om verifikationsprocessen. Her aftaler I, hvem der er ansvarlig for hvad. Dette er den første milepæl.
  5. Dernæst bliver en specifik verifikationsprotokol forberedt af verifikator.
  6. Verifikation og tests, bliver planlagt af en testenhed, som kommer med i denne fase. Dette er den anden milepæl.
  7. De tests, som er aftalt, bliver udført af testenheden. Testene er kernen i processen og betragtes som nøglefaser. Derfor er testrapporten processens tredje milepæl.
  8. På baggrund af analysens resultater bliver en verifikationsrapport skrevet af verifikator, og din teknologi er nu verificeret.
  9. Til sidst offentliggøres en erklæring om din verifikation. Den beskriver kort, hvordan teknologien er testet, og hvad den miljømæssige effekt er. Det kan fx være et tal for, hvor lidt CO2 der udledes ved brug af denne teknologi. Den bliver ikke sammenlignet med andre teknologier – det er op til kommende kunder at vurdere.

Nu har du mulighed for at markedsføre din teknologi i EU og kan dokumentere dens miljøeffekt.

Læs mere om ETV og hvilke teknologier, der kan opnå verifikationen: https://www.etadanmark.dk/da/etv/hvad-er-etv

Kontakt

Peter Fritzel
Peter Fritzel Projektleder | Project Manager
ETA
E: pf@etadanmark.dk
T: 72 24 59 66