Grøn omstilling i byggeriet kræver dokumentation – men hvor meget?
Foto: Jeppe Carlsen

26. september 2022

Grøn omstilling i byggeriet kræver dokumentation – men hvor meget?

At bygge med genbrugte og genanvendte materialer er en ny måde at bygge på. Derfor kræver det ordentlig dokumentation, hvis bygherre skal kunne stole på, at materialerne kan benyttes forsvarligt i byggeriet. Men en ordentlig dokumentation kræver bedre brug og deling af data, og hvor store krav kan vi stille?

Bedre brug og deling af data er nødvendigt, hvis flere materialer skal genbruges og genbruges rigtigt. Det stiller store krav til dokumentation i de forskellige led i byggebranchen. Men hvor store krav kan vi stille til dokumentation og administration i byggebranchen?

- Dokumentation skal være en løsning og ikke en forhindring for øget genbrug og genanvendelse af byggematerialer, siger Thomas Bruun, administrerende direktør i ETA-Danmark A/S, der som uvildigt organ bl.a. godkender byggevarer. 

I det etablerede byggeri benyttes standarder som en gængs måde at dokumentere på. Dansk Standard bidrager til udviklingen af de standarder, der benyttes. Derfor har de sat sig i spidsen for en europæisk standardiseringskomité, der skal udarbejde standarder, som understøtter mere genanvendelse og genbrug, og som skal skabe fundamentet for et mere cirkulært byggeri. Men hvor meget skal standarderne kræve, og hvad skal producenter gøre, hvis der endnu ikke findes en standard, der dækker deres produkt?

Hjælp til kompleks dokumentation, når der ikke findes standarder

Selvom standarder er vigtige for den cirkulære omstilling i byggeriet, er der også behov for dokumentation af konkrete byggematerialer og løsninger, der ikke nødvendigvis er omfattet af de europæiske standarder. Dette kan fx gælde for innovative løsninger eller genbrug af særlige materialer.

ETA-Danmark er kendt for at dokumentere byggeprodukter, der ikke er omfattet af standarder, i et fælles sprog, der anvendes over hele EU. De er uundgåelige i en omstilling, hvor dokumentation er nøglen. Thomas Bruun fortæller, at netop komplekse dokumentationer er noget, ETA-Danmark er specialiseret i, og særligt i forhold til genbrug og genanvendelse af byggematerialer står alle interessenter overfor en stor opgave.

- Vi har en forhåbning om, at der er lige så god og troværdig dokumentation på genbrugte produkter som for nye. Det er den dokumentation, som skal gøre det attraktivt at vælge brugte materialer. Der er en stor vilje for at høste og anvende disse produkter, men det drejer sig jo i den sidste ende også om at overholde kravene i bygningsreglementet, og at bygherren sikrer et holdbart og sikkert byggeri – og det kan reelt set komme til at stå i vejen, siger Thomas Bruun.

Thomas Bruun forventer ikke, at der findes en helt skudsikker dokumentation for de genbrugte materialer, da ikke alt genbrugt er helt ensartet. Derfor kan det være svært at sikre, at dokumentationen gælder for hele partiet af materialer. Fremadrettet kan meget gøres ved at bygge, så elementerne er nemme at pille ned ved udskiftning og derved sikre en skånsom nedrivning.

Eksperter i dokumentation er med på holdet

Det operative aspekt er centralt for ETA-Danmark, som er vant til at arbejde med den komplekse dokumentation. De kender faldgruberne.

- Vi skal passe på ikke at tale det her ihjel - vi skal være en løsning og ikke en forhindring. Bøvlet skal minimeres, og vi skal genanvende og genbruge rigtigt. Det er ikke nødvendigvis de helt store entrepriser, som fuldt ud kan genbruge materialer, men der er mange andre, der kan have glæde af dette tiltag, siger Thomas Bruun.

Anne Holm Sjøberg, afdelingschef i Dansk Standard med fokus på digitalisering og byggeri, samstemmer og har også et positivt blik på øvelsen med dokumentation:

- Som virksomhed kan man ikke komme uden om forskellige dokumentationskrav, der fremmer bæredygtigt byggeri. Ved at imødekomme disse krav vil du som virksomhed både stå stærkere på markedet og være mere attraktiv over for investorer, slutter Anne Holm Sjøberg.

Læs den oprindelige artikel på Ingeniøren.dk

 

Kontakt

Thomas Bruun
Thomas Bruun Adm. direktør | Managing Director
ETA
E: tb@etadanmark.dk
T: 72 24 59 68

Se også

Det kan gå grueligt galt, hvis armaturer, rør, afløb og fittings ikke er VA-godkendte

07. februar 2024

Det kan gå grueligt galt, hvis armaturer, rør, afløb og fittings ikke er VA-godkendte

Der bliver opført mange fantastiske byggerier i Danmark i disse år. Desværre har der også været projekter, hvor især vand har ødelagt bygninger, udskudt tidsplaner og krævet dyre reparationer. Med godkendte armaturer, rør, afløb og fittings samt g...

Mulighed for ny levetidsangivelse for vådrum med en TGA

24. oktober 2023

Mulighed for ny levetidsangivelse for vådrum med en TGA

Du kan nu udvide dit vådrums levetid fra 30 år til 50 år med et nyt testprogram udviklet af ETA-Danmark og Teknologisk Institut.

UKTA replaces ETA on the British market to achieve the UKCA mark

06. maj 2022

UKTA replaces ETA on the British market to achieve the UKCA mark

In order to introduce products onto the UK market you may need a UK Technical Assessment (UKTA). UKTA is the equivalent of ETA’s (European Technical Assessments) for non-standardized products to achieve CE Marking in Europe. ETA-Denmark offers gui...

Vælg den rigtige vådrumsløsning – kig efter dokumentation for lovlig anvendelse

18. marts 2022

Vælg den rigtige vådrumsløsning – kig efter dokumentation for lovlig anvendelse

Maling, mikrocement, membraner, gulvafløb… der er mange ting at vælge imellem, når man skal indrette badeværelset. Men ikke alle løsninger er lige veldokumenterede eller velegnede til formålet.