Nye muligheder for dokumentation af bæredygtige løsninger

11. juni 2020

Nye muligheder for dokumentation af bæredygtige løsninger

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har netop offentliggjort den frivillige Bæredygtighedsklasse, der efter planen skal blive obligatorisk fra 2023.

Nogle af kravene heri kan med fordel indarbejdes i en Teknisk Godkendelse til Anvendelsen (TGA) for byggevarer som f.eks. gulvbelægning, overfladebehandlinger (vådrumsmaling/fugefri belægninger), lofts- eller vægbeklædninger.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har netop offentliggjort den frivillige Bæredygtighedsklasse, der efter planen skal blive obligatorisk fra 2023.

Målsætningen med bæredygtighedsklassen er at favne de 3 dimensioner i bæredygtigt byggeri:

Målsætningen med bæredygtighedsklassen er at favne de 3 dimensioner i bæredygtigt byggeri

Det er ikke nyt, at der stilles krav til f.eks. formaldehydklasser for byggevarer i kontakt med indeklimaet – men at der nu stilles krav til flygtige organiske forbindelser i indeklimaet (TVOC), er nyt.

Kravene skal eftervises ved en måling på indeklimaet inden indflytning, og en godkendelse med oplysning om den konkrete byggevares indflydelse på indeklimaet kan være med til at give en konkurrencemæssig fordel.

 Med den frivillige Bæredygtighedsklasse indføres der også et krav for efterklangstiden i opholdsrum i boliger. Overholdelse af kravet dokumenteres enten via beregninger ifølge DS/EN 12354-6 eller via en teknisk rapport på baggrund af lydmålinger i de relevante opholdsrum. I begge tilfælde har dokumentation af byggevarens egenskaber stor betydning for den projekterendes valg af materialer.

Begge de ovenstående krav er egenskaber, der med fordel kan indarbejdes i en Teknisk Godkendelse til Anvendelsen (TGA) for byggevarer som f.eks. gulvbelægning, overfladebehandlinger (vådrumsmaling/fugefri belægninger), lofts- eller vægbeklædninger.

En Teknisk Godkendelse til Anvendelsen er en vurdering af alle byggevarens relevante egenskaber i forhold til anvendelsen, og den er en udvidet udgave af vores kendte MK-godkendelse, der typisk forholder sig til én egenskab.

Læs om den frivillige bæredygtighedsklasse på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside her: https://baeredygtighedsklasse.dk/