Kan din vandhane klare trykket?

06. maj 2019

Kan din vandhane klare trykket?

Vand- og afløbsprodukter, som installeres i danske bygninger, skal efterleve det danske bygningsreglement. Med en VA-godkendelse i hånden ved du, at produktet lever op til de danske krav.

Bygningsreglementet er i dag funktionsbaseret inden for mange områder, deriblandt installationer til vand og afløb. Det betyder, at den konkrete løsning ikke er anvist på forhånd eller bundet af detailkrav. Til gengæld stiller Bygningsreglementet krav til dokumentation for, at vand- og afløbsproduktet overholder dansk lovgivning. Men hvordan sikrer man sig, at det, man bygger, kan holde til danske forhold og i øvrigt lever op til almindelig god dansk byggeskik?

Udenlandske ordninger er ikke tilstrækkelige 

Bygningsreglementet kræver af alle byggevarer, at de fysisk/mekaniske egenskaber er dokumenteret. Når der er tale om produkter til vandinstallationer, ses de mekanisk-/ fysiske egenskaber nogle gange udtrykt ved angivelse af udenlandske mærkningsordninger, f.eks. den tyske DVGW, den hollandske KIWA eller den svenske SP/RISE.Udenlandske ordninger er  ikke tilstrækkelige Bygningsreglementet kræver af alle byggevarer, at de fysisk/mekaniske egenskaber er dokumenteret. Når der er tale om produkter til vandinstallationer, ses de mekanisk-/ fysiske egenskaber nogle gange udtrykt ved angivelse af udenlandske mærkningsordninger, f.eks. den tyske DVGW, den hollandske KIWA eller den svenske SP/RISE.

Udfordringen ved disse ordninger er, at de forholder sig til de respektive landes lovgivninger og altså ikke uden videre forholder sig til dansk lovgivning. CE-mærket er heller ikke tilstrækkeligt, idet CE-mærket blot fortæller, at produktet er testet i henhold til en harmoniseret standard. Det fortæller ikke noget om udfaldet af testen. Derfor kan man godt have et CE-mærket produkt, der ikke opfylder kravene i det danske bygningsreglement.

Eneste mærkningsordning som forholder sig til dansk lovgivning 

VA-godkendelsen er den eneste mærkningsordning på vand- og afløbsområdet, som forholder sig direkte til kapitel 24 i det danske bygningsreglement. Den tager udgangspunkt i det, vi i Danmark betegner som ’Alment Teknisk Fælleseje’. Det vil sige SBI-anvisninger, normer, branchevejledninger, AT-regler m.m. Alt sammen dokumenter, som gennem vidensopsamling af best practice igennem mange år, har til formål at minimere byggeskader. 

Derfor er VA-godkendelsen et godt sted at starte, hvis du vil være sikker på og have dokumentation for at dit vand- og afløbsprodukt lever op til dansk lovgivning og de danske krav for god byggeskik.

ETA-Danmark er det uvildige organ, som udvikler, administrerer og rådgiver om VA-ordningen.

VA-godkendelsen:

  • Er en frivillig dansk ordning for vand- og afløbsprodukter
  • Er den eneste ordning på VA-området, der forholder sig direkte  til det danske bygningsreglement
  • Er baseret på dansk lovgivning samt alment teknisk fælleseje
  • Er anerkendt og respekteret af branchen
  • Har eksisteret siden 1972