To-lags-tagpap får dokumentation for minimum 50 års levetid

01. november 2018

To-lags-tagpap får dokumentation for minimum 50 års levetid

Indtil nu har man kunnet forvente en levetid på mellem 30 og 35 år for tage med tagpap. Men nu har ETA-Danmark givet Phønix Tag Materialer en teknisk godkendelse som dokumentation på, at man kan forvente minimum 50 år med Phønix Tag Materialers SBS-løsning med to lag.

Den tekniske godkendelse, som Phønix Tag Materialer har opnået, er en såkaldt TGA, en Teknisk Godkendelse af Anvendelsen. TGA’en dokumenterer både produktets egenskaber samt dets forhold til bygningsreglementets funktionskrav.

- Med en levetid på minimum 50 år er der store fordele både økonomisk og ressourcemæssigt for bygherren. For at kunderne kan føle sig trygge ved vores løsning og give dem en garanti for, at vores to-lagsløsning har de egenskaber, som vi siger, ønskede vi at få en sagkyndig dokumentation på det. En TGA var det bedste valg for os, fordi den deklarerer værdien for produktegenskaberne, samtidig med at den forholder sig til kravene i dansk byggelovgivning. Det gør vores produkt overskueligt og er til stor hjælp for vores kunder, siger Kenneth Vraa, salgs- og marketingdirektør i Phønix Tag Materialer.

Den tekniske godkendelse bygger på feltundersøgelser fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), som på opfordring fra ETA-Danmark har gennemgået og analyseret en række ældre paptage fra 1990’erne over hele Danmark. Undersøgelsen dokumenterer, at Phønix Materialers tolags-tagpapløsninger med polyesterfilt-armeret SBS-tagpap udført efter PTM’s guidelines har en levetid på mindst 50 år.

- Ved at samle de egenskaber, der kan være relevante, får vi en fyldestgørende dokumentation, som i dette tilfælde kan lette arkitekters, konstruktørers eller rådgivende ingeniørers arbejde, når de skal vælge eller anbefale en sikker tagløsning til et projekt. For ud fra TGA’en får de et informeret og dokumenteret grundlag at træffe deres valg af materialer ud fra, siger Thomas Bruun, administrerende direktør i ETA-Danmark.

TGA’en er etableret for, at byggeprodukter kan få en fyldestgørende dokumentation, som forholder sig til den danske byggelovgivning. For selv om CE-mærket er et lovkrav for byggevarer, så forholder det sig ikke til, hvorvidt produktets anvendelse er i overensstemmelse med det danske bygningsreglement.

Godkendelsen er en uafhængig vurdering, der foretages af ETA-Danmark som uvildig tredjepart.

 

Kontakt

Thomas Bruun
Thomas Bruun Adm. direktør | Managing Director
ETA
E: tb@etadanmark.dk
T: 72 24 59 68