Stor stigning i antallet af ETA’er indenfor innovative byggevarer

08. maj 2018

Stor stigning i antallet af ETA’er indenfor innovative byggevarer

I løbet af de seneste tre år er der sket en årlig stigning på over 30 % i antallet af ETA’er (European Technical Assessment) udstedt af ETA-Danmark A/S. Det tyder på, at der er kommet en større bevidsthed om værdien af en ETA hos både producenter af innovative byggevarer og deres samarbejdspartnere.

Med en ETA på en byggevare får man dokumentation for alle byggevarens tekniske værdier. ETA’er er accepteret og anerkendt i hele Europa og også flere steder udenfor Europa. Dokumentationen angiver værdierne på en måde så de kan forstås og anvendes i alle landene. Det er derfor en stærk, teknisk dokumentation at have på sin byggevare.

Kun byggevarer, der ikke er omfattet af harmoniserede standarder, kan få en ETA. Selve dokumentationen og vurderingen af en ETA foretages af en uvildig tredjepart, som i Danmark er virksomheden ETA-Danmark A/S.

- Når der er sket så stor en stigning i antallet af ETA’er tyder det på, at der er kommet større efterspørgsel på teknisk dokumentation fra de projekterende som f.eks. arkitekter og ingeniører, samt at producenter i branchen har fået en større bevidsthed om, at man kan CE-mærke sit produkt med en ETA. Selve værdien af CE-mærket er nok også blevet tydeligere, siger Peter Glob Frandsen, markedschef i ETA-Danmark, vi ved dog, at det for mange producenter er muligheden for at deklarere tekniske værdier på en standardiseret måde, der vejer tungt, når de vælger at få en ETA

Flere og flere innovative produkter kommer på markedet såsom genbrugsmursten fra Gamle Mursten. Disse produkter er ikke omfattet af en harmoniseret standard. Det kan derfor være svært at teste og dokumentere disse byggeprodukters ydeevne, så alle forstår dem og kan sammenholde dem med lignende eller alternative byggevarers værdier. Men det er netop det, som flere nu har fået øjnene op for, at en ETA kan bruges til, og mange danske virksomheder som Velux, Skamol, Alfix A/S, Mira Byggeprodukter samt Lip Bygningsartikler benytter sig efterhånden af ETA’er som dokumentation for deres produkter.

Frivillige ordninger

ETA er en frivillig ordning og gælder for alle områder, produkter og konstruktioner, der ikke findes en harmoniseret standard for. Heller ikke i nærmeste fremtid. En ETA udstedes typisk til nye materialer og områder, hvor udviklingen går for hurtigt til, at standarder vil være hensigtsmæssige eller til komplekse byggesystemer eller områder, hvor der sker en utraditionel anvendelse af eksisterende materialer/konstruktioner.

Når man har fået udstedt en ETA for sit produkt, så skal man også udarbejde en ydeevnedeklaration og CE mærke det. Mange producenter vil gerne CE-mærke deres byggevarer, idet det åbner dørene til andre EU-lande, fordi CE mærket udtrykker produktets egenskaber på et fælleseuropæisk sprog, som kan forstås på tværs af grænserne i EU.

 

Kontakt

Thomas Bruun
Thomas Bruun Adm. direktør | Managing Director
ETA
E: tb@etadanmark.dk
T: 72 24 59 68