Snart kan du få genbrugte mursten med CE-mærkning

22. januar 2018

Snart kan du få genbrugte mursten med CE-mærkning

For første gang nogensinde er det nu muligt at CE-mærke et genbrugt byggemateriale. ETA-Danmark har i samarbejde med firmaet Gamle Mursten udarbejdet grundlaget for CE-mærkning af genbrugte mursten.

CE-mærkning er en vigtig dokumentation for byggematerialers ydeevne. Derfor er det obligatorisk, at alle byggematerialer, som er omfattet af en harmoniseret standard, skal være CE-mærket. Nye mursten blandt andet er omfattet af en harmoniseret standard, og derfor skal de CE-mærkes. Men genbrugte mursten har ikke været mulige at CE-mærke, da der ikke har eksisteret en standard eller metodebeskrivelse for dette, før nu. 

Manglende standarddokumentation for ydeevne var også udfordringen for firmaet, Gamle Mursten. Virksomheden har nemlig de seneste år oplevet stigende efterspørgsel fra både arkitekter og bygherrer på sine produkter – gamle, afrensede mursten med sjæl og historie, som kan genbruges i nyt byggeri. Men når byggeprojekterne efterfølgende lander på bordet hos de rådgivende ingeniører, som skal udføre beregninger på murene, efterspørger de dokumentation for murstenenes styrke og bæreevne. 

Løsningen fandt Gamle Mursten sammen med ETA-Danmark

Gennem et MUDP-projekt (Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram) gik Gamle Mursten i gang med at undersøge mulighederne for, hvordan de kunne skaffe godkendt dokumentation og fandt frem til ETA-Danmark. ETA-Danmark er et uvildigt organ, der vurderer og godkender byggevarer efter det danske bygningsreglement og udsteder ETA’er iht. den europæiske byggevareforordning. Gamle Mursten kontaktede derfor ETA-Danmark, og i samråd fandt de frem til, hvilke parametre der skulle fastlægges, samt hvilke tests murstenene skulle underlægges for at dokumentere de relevante egenskaber som styrke og bæreevne. 

Første skridt på vejen mod CE-mærkningen var en såkaldt EAD (European Assessment Document), som er juridisk ligestillet med de harmoniserede standarder. EAD’en beskriver, hvordan produktet skal testes, for at den ETA, der ligger til grund for CE-mærket, kan udstedes. En EAD udarbejdes af de enkelte vurderingsorganer og sendes derefter i høring i hele Europa. Når den er udstedt, er den gyldig i alle EU-lande.

EAD’en er netop blevet godkendt af samtlige EU-lande, og ETA-Danmark har på den baggrund udstedt en ETA til Gamle Mursten, som nu med den i hånden kan CE-mærke sine produkter.