Innovativt byggemateriale får vigtig europæisk dokumentation fra ETA-Danmark

25. juni 2018

Innovativt byggemateriale får vigtig europæisk dokumentation fra ETA-Danmark

ETA-Danmark har for virksomheden Fiberline Composites udstedt den første ETA (European Technical Assessment) for konstruktionsprofiler i glasfiberkomposit og dermed skabt grundlaget for, at Fiberline Composites kan CE-mærke sine konstruktionsprofiler. I årtier har CE-mærkning af velkendte byggematerialer såsom stål og beton været obligatorisk, men med den nye CE-mærkning er vejen også banet for nye konstruktionsprofiler inden for byggeri.

Et succesfuldt parløb mellem ETA-Danmark og Fiberline Composites har banet vejen for helt nye muligheder inden for byggebranchen. Fiberline Composites har arbejdet målrettet på, at dets produkter lever op til forskellige europæiske krav, og ETA-Danmark har bidraget med teknisk viden i forhold til at opnå den Europæiske Teknisk Vurdering (ETA’en) samt stået for dialogen med de eksterne aktører på europæisk plan.

ETA er en blåstempling af innovative produkter

Med en ETA har Fiberline Composites fået europæisk teknisk dokumentation for sit produkts egenskaber, hvilket er grundlaget for at dets konstruktions-profiler kan CE-mærkes.

- Da vi er en af bannerførerne inden for vores område er vores produkt også innovativt, og der findes derfor ingen harmoniserede standarder eller godkendelser på markedet. Vi er derfor meget glade for ETA’en og CE-mærkningen, som vi anser som en blåstempling af kompositters egenskaber som byggemateriale. Det stiller en garanti for, at produktet kan det, som vi siger, og bidrager til at give vores kunder tillid til vores produkt, siger Torben Rønlev, Vice President Building & Construction i Fiberline Composites.

CE-mærkning baner vejen for nye byggematerialer

CE-mærkningen af Fiberline Composites’ konstruktionsprofiler i glasfiberkomposit kan være med til, at gøre det nye konstruktionsmateriale ligeså anerkendt som de velkendte materialer, stål og beton, og bane vejen for helt nye muligheder for både Fiberline Composites og byggebranchen.

- Det er altid en kompleks opgave at skulle skabe et fælleseuropæisk teknisk sprog for et helt nyt konstruktionsmateriale, som skal anvendes til bærende konstruktioner, og sikre, at de egenskaber, som bliver beskrevet i ETA’en og CE-mærkningen, bliver anerkendt på tværs af EU. Men Fiberline Composites har været en meget kompetent samarbejdspartner og stillet de nødvendige ressourcer til rådighed, så vi har haft et rigtig godt samarbejde under processen. Vi er hos ETA-Danmark meget stolte over, at vi med udstedelse af ETA’en har skabt grundlag for, at et innovativt produkt kan CE-mærkes og benyttes på lige fod med andre byggematerialer samt den værdi, det har skabt for Fiberline Composites, siger Thomas Bruun, Adm. Direktør i ETA-Danmark.

Succesfuldt parløb

Torben Rønlev har også rosende ord om samarbejdet med ETA-Danmark omkring processen med at få Fiberline Composites’ glasfiberkompositter CE-mærket. 

Projektet omkring at opnå ETA’en og CE-mærkningen har kørt på en snor, hvor samarbejdet mellem os og ETA-Danmark har været gnidningsfrit. I vores indbyrdes kommunikation har vi fået en oplevelse af, at ETA-Danmark hele tiden har været to skridt foran i forhold til at opnå de relevante accepter. Torben Rønlev Vice President Building & Construction Fiberline Composites

Kontakt

Thomas Bruun
Thomas Bruun Adm. direktør | Managing Director
ETA
E: tb@etadanmark.dk
T: 72 24 59 68