KomTek Miljø får officiel dokumentation på grøn teknologi

29. februar 2016

KomTek Miljø får officiel dokumentation på grøn teknologi

Virksomheden KomTek Miljø i Holsted har netop fået officielt bevis for effekten af deres miljøteknologiske produkt Ecogi - et anlæg, der sikrer en optimal udnyttelse af organisk affald. Det kan være en døråbner til eksport og nye markeder for den danske virksomhed.

KomTek Miljø af 2012 A/S er blandt de første virksomheder i Europa som har fået en verifikationserklæring af deres klima- og miljøteknologiske produkt. Dermed kan de nu redegøre for effekten af deres grønne teknologi og bevise over for deres kunder, at produktet virker efter hensigten.

ETV verifikationen har været vigtig for os, da den giver os det blå stempel på, at Ecogi-teknologien er i stand til at behandle kildesorteret organisk dagrenovation med urenheder i form af plast, glas, metal m.v. på en sådan måde, at slutproduktet i form af biopulp til biogasproduktion, har en meget høj renhed - målt til 99,96% - samtidig med, at der er en høj genvinding af den organiske del - målt til 92,96%, siger Jens Peter Jensen fra KomTek Miljø af 2012 A/S.

Ecogi er et anlæg, der sikrer en optimal udnyttelse af organisk affald fra husholdninger, detailhandel og fødevareproducenter - først til energi i form af biogas og derefter som gødningsprodukt på landbrugsjord.

KomTek Miljø har netop fået udstedt sin EU-ETV verifikationserklæring af ETA-Danmark A/S. Verifikationen er en officiel og uafhængig bekræftelse af effekten ved virksomheders grønne produkter og teknologier. Formålet er at fastslå, at produktet opfylder sit formål i forhold til effektivitet, ydeevne og kundernes behov.

Med dokumentationen går KomTek foran og er med til at markere Danmark som rollemodel inden for klima og miljøteknologi i EU, hvor der kun er ganske få virksomheder, der er verificeret på nuværende tidspunkt.

Thomas Bruun
Direktør
ETA-Danmark A/S

En EU-ETV verifikationserklæring er med til at åbne døre på eksempelvis eksportmarkeder, fordi det dermed kan dokumenteres, at virksomhedens miljøpåstande om et produkt holder, og at de er baseret på valide testresultater. Og det er ikke kun for den enkelte virksomhed, at verifikationen kan åbne døre til nye markeder. Jo flere danske virksomheder, der markerer sig inden for grønne teknologier, jo mere vil man i udlandet få øjnene op for danske virksomheders styrker på området. Og det kan betyde øget efterspørgsel på danske produkter inden for klima- og miljøteknologi.

- Vi håber, at det danske forspring på verifikationsområdet er en indikator for, at flere danske virksomheder har set de muligheder en verifikationserklæring kan give dem. Især for mindre virksomheder, der udvikler helt nye grønne teknologiske løsninger, kan det give nogle unikke konkurrencefordele at kunne dokumentere sine miljøpåstande over for mulige købere af ens produkter, siger Thomas Bruun, fra ETA- Danmark A/S.

Om ETA Danmark A/S og verifikation af miljøteknologi

Verifikation af miljøteknologier (ETV, Environmental Technology Verification) er en uafhængig afprøvning, verifikation og dokumentation af et produkt eller teknologis funktion og effektivitet. Hensigten er at give virksomheder mulighed for at få et officielt dokument, der redegør for effekten af nye innovative teknologier, hvor der ikke findes fx produktstandarder eller typegodkendelsesordninger. Dette skal både lette vejen til markedet for nye miljøteknologier ved at give købere pålidelig information om miljøeffekten og skabe grundlag for samarbejde I EU om verifikation af miljøteknologi. ETV er et pilot-program lanceret af EU.

ETA-Danmark A/S, der er en selvstændig enhed under Dansk Standard, er akkrediteret verifikationsenhed under EU’s ETV program til at udstede verifikationer af miljøteknologier. Dette sker i samarbejde med DANETV, som ETA-Danmark A/S er overordnet leder af.

ETA-Danmark A/S står for verifikation af teknologier og produkter til reduktion og overvågning af miljø- og klimapåvirkning inden for følgende teknologiområder:

  • Affald, materialer og ressoucer
  • Miljøteknologi til vandbehandling og -monitering 
  • Energieffektivisering og -produktion
  • Miljøteknologi til luftrensning og –monitering
  • Miljøteknologi til landbrug
  • Renere produktion og processer
  • Miljøteknologi til jord- og grundvandsbehandling og -monitering

Alle danske virksomheder har mulighed for at få verifikation af deres klima- og energiteknologier. Læs mere på www.danish-etv.com

 

Kontakt

Thomas Bruun
Thomas Bruun Adm. direktør | Managing Director
ETA
E: tb@etadanmark.dk
T: 72 24 59 68