Adgang til det europæiske marked

02. juni 2014

Adgang til det europæiske marked

Læs, hvorfor VELUX A/S har valgt ETA-Danmark som samarbejdspartner.

”VELUX A/S kontaktede ETA-Danmark, fordi vi havde brug for en ETA-godkendelse på et produkt, der ikke fandtes en harmoniseret standard for – et lysgiverapparat, som via et rør reflekterer lys ind i mørkt rum. Vi ønsker at markedsføre vores produkter på hele det europæiske marked, og her er CE-mærkning på basis af en ETA et stærkt alternativ eller supplement til nationale godkendelser i de tilfælde, hvor vi står med en ny teknologi, som der ikke findes en harmoniseret standard for. 
 
Vi er meget tilfredse med at være kunde hos ETA-Danmark, fordi vi får en sparring, der tager udgangspunkt i vores reelle behov for at kunne markedsføre vores produkter, hvilket somme tider rækker ud over den rene ETA. Det er et langt forløb at få en ETA, og derfor er det vigtigt, at det administrative og forretningsmæssige går hånd i hånd, så man rent faktisk får værdi af godkendelsen til at markedsføre sine produkter i udlandet. Vi vil fremover også samarbejde med ETA-Danmark, fordi vi har tillid til, at vores succes også er deres.” 
 
Karsten Duer
Afdelingsleder for Standardisation & Product Regulation 
VELUX A/S

 

Kontakt

Thomas Bruun
Thomas Bruun Adm. direktør | Managing Director
ETA
E: tb@etadanmark.dk
T: 72 24 59 68