MK

Hvad er MK-godkendelse?

En MK-godkendelse er en frivillig dansk ordning for materialer og konstruktioner. Selvom dit produkt er CE-mærket, kan det MK-mærkes for at dokumentere, at det lever op til den danske lovgivning.

Hvis du som producent ønsker at markedsføre dit byggeprodukt i Danmark, kan det være en fordel at vælge en MK-godkendelse, også selvom dit produkt er CE-mærket. MK-godkendelsen er din og forhandlerens sikkerhed for, at dit byggeprodukt lovligt må anvendes i Danmark.

Godkendelsesordningen for materialer og konstruktioner til byggeri (MK) omfatter primært de materialer og konstruktioner, som ikke kan bedømmes alene på grundlag af bygningsreglementet og de tilhørende normer eller standarder.

Det kan fx være, at du har et innovativt byggeprodukt, som der ikke findes en standard for, hvilket gør det svært at vurdere, om produktet opfylder funktionskravene i bygningsreglementet. MK-godkendelsen dokumenterer dermed, at produktet er egnet til den oplyste anvendelse. Den dokumenterer også, at produktet må anvendes i overensstemmelse med det danske bygningsreglement og de tilhørende vejledninger, normer og standarder samt de forskrifter eller anvisninger, der er udarbejdet i tilknytning til bygningsreglementerne.

Kontakt

Pia Ohrt Thomsen
Pia Ohrt Thomsen Konsulent | Consultant
ETA
E: pth@etadanmark.dk
T: 72245974