Hvordan godkendes produktet?

Produktet skal leve op til nogle generelle betingelser for produkter og systemer for at få en VA-godkendelse. Det skal også være afprøvet efter nogle specifikke betingelser for prøvning og egenkontrol.

Når du ansøger om en VA-godkendelse, skal du følge de generelle tekniske og administrative bestemmelser for VA-godkendelse af produkter/systemer til anvendelse i forbindelse med vand og afløb i bygninger. Det skal også være afprøvet på et godkendt prøvningsinstitut. 

Du kan her se de gældende VA-prøvningsgrundlag (VA PG) for disse produkter og systemer: