Godkendelse af vand- og afløbsinstallationer (VA)

Afløb

En VA-godkendelse er en frivillig dansk ordning for vand- og afløbsprodukter. Med VA-mærket styrker du afsætningen af dine varer, fordi VA-mærket er anerkendt og respekteret i branchen.

I ETA-Danmark har vi mere end 40 års erfaring med VA-godkendelser, også efter at lovgivningen blev ændret. Vi godkender og fornyer godkendelser af din byggevares mekaniske og fysiske egenskaber, fx vandhane, vandrør og ventil. 

VA-godkendelsen indeholder en bedømmelse af, hvor egnede vand- og afløbsprodukter er som byggeprodukter i forhold til det, som producenten oplyser. Den forholder sig også til, om produkterne opfylder de danske krav, som er beskrevet i bygningsreglementet samt tilhørende normer og vejledninger.

Du får bl.a. disse fordele med en VA-godkendelse:
  • VA-mærket er anerkendt og respekteret i branchen.
  • VA-mærket efterspørges af fagfolk.
  • VA-mærket viser, at produktet lever op til de danske normer for vand- og afløbsinstallationer.
  • VA-mærket dokumenterer, at du kan montere produktet i henhold til bygningsreglementets krav.

Hvis du skal have godkendt, at din byggevare lever op til de sundhedsmæssige krav, skal du henvende dig hos Teknologisk Institut. De administrerer godkendelsesordningen for byggevarer i kontakt med drikkevand.

Download Ansøgningsblanket til VA-godkendelse.

Kontakt

Peter Fritzel

Projektleder | Project Manager

E-mail:
pf@etadanmark.dk

Telefon:
72245966

Derfor fik vi en VA-godkendelse

HL Muffer fik i 2014 deres kloakmuffe VA-godkendt.

Læs, hvad de har fået ud af det, og hvorfor de søgte om godkendelsen.

Læs mere her