Hvad er en VA-godkendelse?

En VA-godkendelse er en frivillig dansk ordning for vand- og afløbsprodukter. Med VA-mærket styrker du afsætningen af dine varer, fordi VA-mærket er anerkendt og respekteret i branchen.

I ETA-Danmark har vi mere end 40 års erfaring med VA-godkendelser, også efter at lovgivningen blev ændret. Vi godkender og fornyer godkendelser af din byggevares mekaniske og fysiske egenskaber, fx vandhane, vandrør og ventil. 

VA-godkendelsen indeholder en bedømmelse af, hvor egnede vand- og afløbsprodukter er som byggeprodukter i forhold til det, som producenten oplyser. Den forholder sig også til, om produkterne opfylder de danske krav, som er beskrevet i bygningsreglementet samt tilhørende normer og vejledninger.

Du får bl.a. disse fordele med en VA-godkendelse:

  • VA-mærket er anerkendt og respekteret i branchen
  • VA-mærket efterspørges af fagfolk
  • VA-mærket viser, at produktet lever op til de danske normer for vand- og afløbsinstallationer
  • VA-mærket dokumenterer, at du kan montere produktet i henhold til bygningsreglementets krav.

Hvis du skal have godkendt, at din byggevare lever op til de sundhedsmæssige krav, skal du henvende dig hos Teknologisk Institut. De administrerer godkendelsesordningen for byggevarer i kontakt med drikkevand.

Download Ansøgningsblanket til VA-godkendelse.


Solar Group A/S styret sikkert igennem godkendelsesprocessen

"Mit bedste råd er at ringe til de relevante personer hos ETA Danmark og spørge, hvordan de synes, at man skal gå frem. Hvis jeg havde taget den snak fra starten, havde jeg sparet mig selv for et par omveje. Det fortrød jeg undervejs", siger Jens Boye Nielsen Product Manager Solar Group A/S. Læs hvordan ETA-Danmark har hjulpet Solar Group på vejen mod VA-godkendelsen.