Hvad koster MK-godkendelsen?

Du betaler for at få dit byggeprodukt MK-godkendt eller for at få fornyet din MK-godkendelse. Her kan du se priserne, der afhænger af varigheden.

Når du ansøger om en MK-godkendelse, beslutter vi, om byggeproduktet kan godkendes på grundlag af de oplysninger, som foreligger om produktet, fx rapporter fra udenlandske prøvningsinstitutioner. Det kan også være, at vi vælger, at der skal foretages prøvning på prøvningsinstitut, som er anerkendt af os. Prøvningsresultaterne indgår i den samlede vurdering af, hvor egnet produktet er til at få en MK-godkendelse. 

Du kan søge om at få godkendt dit produkt i forhold til en bestemt anvendelse.

Pris for at få en MK-godkendelse per 1/1 2018

Klasse

Godkendelser

Fornyelser

 

3 år

2 år

1 år

2 år

1 år

1

11.800

9.250

6.800

8.400

5.000

2

16.900

13.500

10.950

11.800

9.250

3

25.350

18.550

15.200

16.900

13.500

Pris i Euro (kurs 7,40)

Klasse

Godkendelser

Fornyelser

 

3 år

2 år

1 år

2 år

1 år

1

1.595

1.250

919

1.135

676

2

2.284

1.824

1.480

1.595

1.250

3

3.426

2.507

2.054

2.284

1.824

Priserne er reguleret i forhold til nettoprisindeks for 2007 og afrundet til nærmeste 50 kr.

En fornyelse i 3 år betragtes som en godkendelse for 3 år.

Fornyelser for 1 og 2 år anvendes, når det forventes, at en europæisk teknisk specifikation vil træde i kraft inden for 2 år.

Prisen for fornyelse forudsætter, at der udstedes nye godkendelser med ændringer, fx udvidelser, overdragelser eller bortfald.

Hvis du har ændret dit byggeprodukt i forhold til en gældende godkendelse, betaler du prisen for fornyelse, dog max 3000 kr. Det forudsættes, at ændringerne er uvæsentlige for indholdet og omfanget af byggeproduktet. Du modtager den nye godkendelse med den samme udløbsdato som den oprindelige.

Oversigt over prøvnings- og godkendelses-betingelser