Hvad koster VA-godkendelsen?

Du betaler for at få dit byggeprodukt VA-godkendt eller for at få fornyet din VA-godkendelse. Her kan du se priserne, der afhænger af varigheden.

Når du ansøger om en VA-godkendelse, er grundlaget de gældende standarder for vand- og afløbsinstallationer. Det betyder, at godkendelsesprocessen omfatter materiel, som indgår i den del af et vandledningsnet eller et afløbsanlæg, der ligger i bygninger med tilhørende grund.

Vi beslutter, om byggeproduktet kan godkendes på grundlag af de oplysninger, som foreligger om produktet, fx rapporter fra udenlandske prøvningsinstitutioner. Det kan også være, at vi vælger, at der skal foretages prøvning på et prøvningsinstitut, som er anerkendt af os. Prøvningsresultaterne indgår i den samlede vurdering af, hvor egnet produktet er til at få en VA-godkendelse. 

I godkendelsesprocessen undersøges det også, om vand- og afløbsinstallationer er udført og indrettet, så de giver tilfredsstillende tryghed i brand-, sikkerheds- og sundhedsmæssig henseende. Produktet skal også have en tilfredsstillende kvalitet, når det anvendes.

Du kan søge om at få godkendt dit produkt i forhold til en bestemt anvendelse.

Pris for at få en VA-godkendelse pr 1/1 2019

Pris i Danske kroner

Klasse

Godkendelser

 

5 år

4 år

3 år

2 år

1 år

1

4.400

3.500

2.650

2.650

2.650

2

7.050

5.700

4.200

3.400

2.650

3

11.450

9.000

6.850

5.150

4.200

4

17.100

13.650

10.300

7.750

6.000

5

25.500

20.450

15.350

11.950

9.350

Pris i Euro (kurs 7,40)

Klasse

Godkendelser

 

5 år

4 år

3 år

2 år

1 år

1

595

473

358

358

358

2

953

770

568

459

358

3

1.547

1.216

926

696

568

4

2.311

1.845

1.392

1.047

811

5

3.446

2.764

2.074

1.615

1.264


Gebyrerne er reguleret i forhold til nettoprisindeks for 2015 og afrundet til nærmeste 50 kr.

En fornyelse for en 3-års periode betragtes som en godkendelse for 3 år.

Fornyelsesgebyrerne forudsætter, at der udstedes nye godkendelser med ændringer, fx udvidelser, overdragelser, bortfald mm.

For ændringer som skønnes uvæsentlige for godkendelsens indhold og omfang, betales som for fornyelser, dog max. 3000,- kr.

Den ændrede godkendelse udstedes med samme udløbsdato som den oprindelige.