Hvad koster VA-godkendelsen?

Du betaler for at få dit byggeprodukt VA-godkendt eller for at få fornyet din VA-godkendelse. Her kan du se priserne, der afhænger af varigheden.

Når du ansøger om en VA-godkendelse, er grundlaget de gældende standarder for vand- og afløbsinstallationer. Det betyder, at godkendelsesprocessen omfatter materiel, som indgår i den del af et vandledningsnet eller et afløbsanlæg, der ligger i bygninger med tilhørende grund.

Vi beslutter, om byggeproduktet kan godkendes på grundlag af de oplysninger, som foreligger om produktet, fx rapporter fra udenlandske prøvningsinstitutioner. Det kan også være, at vi vælger, at der skal foretages prøvning på et prøvningsinstitut, som er anerkendt af os. Prøvningsresultaterne indgår i den samlede vurdering af, hvor egnet produktet er til at få en VA-godkendelse. 

I godkendelsesprocessen undersøges det også, om vand- og afløbsinstallationer er udført og indrettet, så de giver tilfredsstillende tryghed i brand-, sikkerheds- og sundhedsmæssig henseende. Produktet skal også have en tilfredsstillende kvalitet, når det anvendes.

Du kan søge om at få godkendt dit produkt i forhold til en bestemt anvendelse.

Pris for at få en VA-godkendelse pr 1/1 2018  

Klasse

Godkendelser

 

5 år

4 år

3 år

2 år

1 år

1

4.350

3.500

2.650

2.650

2.650

2

7.000

5.650

4.150

3.350

2.650

3

11.350

8.950

6.800

5.100

4.150

4

16.950

13.550

10.250

7.650

5.950

5

25.300

20.250

15.200

11.800

9.250


Klasse

Fornyelser

 

2 år

1 år

 

 

 

1

1.650

1.650

 

 

 

2

2.650

1.650

 

 

 

3

4.150

3.350

 

 

 

4

6.800

5.100

 

 

 

5

10.250

7.600

 

 

 

Pris i Euro til kurs 7,40

Klasse

Godkendelser

 

5 år

4 år

3 år

2 år

1 år

1

588

473

358

358

358

2

946

764

561

453

358

3

1.534

1.209

919

689

561

4

2.291

1.831

1.385

1.034

804

5

3.419

2.736

2.054

1.595

1.250


Klasse

Fornyelser

 

2 år

  1 år

 

 

 

1

223

223

 

 

 

2

358

223

 

 

 

3

561

453

 

 

 

4

919

689

 

 

 

5

1.385

1.027

 

 

 


Priserne er reguleret i forhold til nettoprisindeks for 2007 og afrundet til nærmeste 50 kr.

En fornyelse i 3 år betragtes som en godkendelse for 3 år.

Fornyelser for 1 og 2 år anvendes, når det forventes, at en europæisk teknisk specifikation vil træde i kraft inden for 2 år.

Prisen for fornyelse forudsætter, at der udstedes nye godkendelser med ændringer, fx udvidelser, overdragelser eller bortfald.

Hvis du har ændret dit byggeprodukt i forhold til en gældende godkendelse, betaler du prisen for fornyelse, dog max 3000 kr. Det forudsættes, at ændringerne er uvæsentlige for indholdet og omfanget af byggeproduktet. Du modtager den nye godkendelse med den samme udløbsdato som den oprindelige.