- Cookies - Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Acceptér cookies

Hvad koster VA-godkendelsen?

Du betaler for at få dit byggeprodukt VA-godkendt eller for at få fornyet din VA-godkendelse. Her kan du se priserne, der afhænger af varigheden.

Når du ansøger om en VA-godkendelse, er grundlaget de gældende standarder for vand- og afløbsinstallationer. Det betyder, at godkendelsesprocessen omfatter materiel, som indgår i den del af et vandledningsnet eller et afløbsanlæg, der ligger i bygninger med tilhørende grund.

Vi beslutter, om byggeproduktet kan godkendes på grundlag af de oplysninger, som foreligger om produktet, fx rapporter fra udenlandske prøvningsinstitutioner. Det kan også være, at vi vælger, at der skal foretages prøvning på et prøvningsinstitut, som er anerkendt af os. Prøvningsresultaterne indgår i den samlede vurdering af, hvor egnet produktet er til at få en VA-godkendelse. 

I godkendelsesprocessen undersøges det også, om vand- og afløbsinstallationer er udført og indrettet, så de giver tilfredsstillende tryghed i brand-, sikkerheds- og sundhedsmæssig henseende. Produktet skal også have en tilfredsstillende kvalitet, når det anvendes.

Du kan søge om at få godkendt dit produkt i forhold til en bestemt anvendelse.

Pris for at få en VA-godkendelse pr 1/1 2017  

Klasse

Godkendelser

 

5 år

4 år

3 år

2 år

1 år

1

4.300

3.450

2.600

2.600

2.600

2

6.850

5.550

4.100

3.300

2.600

3

11.150

8.800

6.700

5.000

4.100

4

16.700

13.300

10.050

7.550

5.850

5

24.900

19.950

14.950

11.650

9.100


Klasse

Fornyelser

 

2 år

1 år

 

 

 

1

1.650

1.650

 

 

 

2

2.600

1.650

 

 

 

3

4.100

3.300

 

 

 

4

6.700

5.000

 

 

 

5

10.050

7.450

 

 

 

Pris i Euro til kurs 7,40

Klasse

Godkendelser

 

5 år

4 år

3 år

2 år

1 år

1

581

466

351

351

351

2

926

750

554

446

351

3

1.507

1.189

905

676

554

4

2.257

1.797

1.358

1.020

791

5

3.365

2.696

2.020

1.574

1.230


Klasse

Fornyelser

 

2 år

  1 år

 

 

 

1

223

223

 

 

 

2

351

223

 

 

 

3

554

446

 

 

 

4

905

676

 

 

 

5

1.358

1.007

 

 

 


Priserne er reguleret i forhold til nettoprisindeks for 2007 og afrundet til nærmeste 50 kr.

En fornyelse i 3 år betragtes som en godkendelse for 3 år.

Fornyelser for 1 og 2 år anvendes, når det forventes, at en europæisk teknisk specifikation vil træde i kraft inden for 2 år.

Prisen for fornyelse forudsætter, at der udstedes nye godkendelser med ændringer, fx udvidelser, overdragelser eller bortfald.

Hvis du har ændret dit byggeprodukt i forhold til en gældende godkendelse, betaler du prisen for fornyelse, dog max 3000 kr. Det forudsættes, at ændringerne er uvæsentlige for indholdet og omfanget af byggeproduktet. Du modtager den nye godkendelse med den samme udløbsdato som den oprindelige.