Officiel dokumentation på rensning af spildevand fra sommerhuse

26 januar 2017

Virksomheden BioKube i Tappernøje har netop fået officielt bevis for effekten af deres miljøteknologiske minirenseanlæg til rensning af spildevand fra sommerhuse uden for kloakerede områder. Det kan være en døråbner til nye markeder for den danske virksomhed.

BioKube har netop fået en verifikationserklæring af deres minirenseanlæg. Dermed kan de nu dokumentere effekten af deres grønne teknologi og bevise over for deres kunder, at produktet virker efter hensigten og er velegnet til rensning af spildevand fra sommerhuse uden for kloakerede områder. BioKubes ETV-verifikation er støttet af Naturstyrelsen pga. behovet for en teknologi, der sikkert kan rense spildevand også i sommerhuse.

- ETV-verifikationen har været vigtig for os, da der tidligere har været rejst tvivl om, hvorvidt minirenseanlæg kan benyttes i sommerhuse, der kun benyttes periodevis og dermed ikke løbende sender den nødvendige næring i form af spildevand til renseanlægget.  Vi har med verifikationen nu fået bevis på, at vores minirenseanlæg overholder de danske udledningskrav, selvom minirenseanlægget ikke er blevet tilført spildevand i hele vinterperioden, siger Peter Taarnhøj, direktør i BioKube.

BioKubes minirenseanlæg bygger på en ny og patenteret teknologi, hvor næring opretholdes i perioder uden tilledning af spildevand ved regelmæssigt returskyld af renset spildevand til bundfældningstanken.

BioKube har netop fået udstedt sin EU-ETV verifikationserklæring af ETA-Danmark A/S. Verifikationen er en officiel og uafhængig bekræftelse af effekten ved virksomheders grønne produkter og teknologier. Formålet er at fastslå, at produktet opfylder sit formål i forhold til effektivitet, ydeevne og kundernes behov.

- Især for mindre virksomheder, der udvikler helt nye grønne teknologiske løsninger, kan det give nogle unikke konkurrencefordele at kunne dokumentere sine miljøpåstande over for mulige købere af ens produkter. Samtidigt er BioKube med til at cementere Danmark som foregangsland inden for klima og miljøteknologi i EU, hvor danske virksomheder står for en tredjedel af de verificere virksomheder på nuværende tidspunkt, siger Thomas Bruun, administrerende direktør i ETA-Danmark - en del af Dansk Standard - der er akkrediteret til at udstede verifikationer af miljøteknologier. ETA-Danmark har udstedt 6 af de i alt 17 EU-ETV verifikationserklæringer, der indtil nu er udstedt.

En EU-ETV verifikationserklæring er med til at åbne døre på eksempelvis eksportmarkeder, fordi det dermed kan dokumenteres, at virksomhedens miljøpåstande om et produkt holder, og at de er baseret på valide testresultater. Og det er ikke kun for den enkelte virksomhed, at verifikationen kan åbne døre til nye markeder. Jo flere danske virksomheder, der markerer sig inden for grønne teknologier, jo mere vil man i udlandet få øjnene op for danske virksomheders styrker på området. Og det kan betyde øget efterspørgsel på danske produkter inden for klima- og miljøteknologi.