Godkendelse af vand- og afløbsinstallationer (VA)

En VA-godkendelse er nem dokumentation, som alle forstå. Det er et logo og et nummer, som viser, at vand- og afløbsmateriellet er godkendt til danske forhold.

En VA-godkendelse er en frivillig dansk ordning for vand- og afløbsprodukter og er anerkendt i VVS-branchen. Godkendelsen af et produkt stiller garanti over for installatører og skaber tryghed blandt kunder om, at produktet lever op til kravene i det danske bygningsreglement. Med VA-mærket styrker du dermed afsætningen for dine varer.

ETA-Danmark udsteder og fornyer VA-godkendelser til din byggevares mekaniske og fysiske egenskaber, fx vandhane, vandrør og ventil. ETA-Danmark har mere end 40 års erfaring med udstedelse af VA-godkendelser.

For at få en VA-godkendelse skal produktet eller systemet leve op til nogle generelle betingelser. Det skal desuden være afprøvet efter specifikke krav for prøvning og egenkontrol.

Hvordan godkendes produktet?

For at få en VA-godkendelse skal produktet eller systemet leve op til nogle generelle betingelser. Det skal desuden være afprøvet efter specifikke krav for prøvning og egenkontrol.


Hvilke produkter er VA-godkendt?

Der er mange produkter, der er VA-godkendt. Nedenfor finder du en samlet liste over gældende VA-godkendelser.


Hvad koster VA-godkendelsen?

Du betaler for at få dit byggeprodukt VA-godkendt eller for at få fornyet din VA-godkendelse. Se priserne, der afhænger af varigheden.


“VA-godkendelsen skaber tillid til vores produkter”
For sourcing- og servicevirksomheden Solar betyder den anerkendte VA-godkendelse, at de er sikre på, at deres produkter lever op til dansk lovgivning. Det styrker kundernes tillid til produkterne – og til Solar.