Nationale annekser

For visse produktfamilier, hvor der er udarbejdet en EAD, kan der være udarbejdet et nationalt anneks. Det nationale anneks er typisk udarbejdet, hvis der i Bygningsreglementet er defineret særlige ydeevnekrav til den pågældende produktfamilie.

Det nationale anneks beskriver, hvilke egenskaber der skal fremgå af en ETA. Det angiver også, hvilket niveau de enkelte egenskaber skal have, for at de opfylder det danske kravniveau. Dit produkt skal opfylde kravene i det nationale anneks, hvis ETA’en for produktet er udstedt på baggrund af en ETA Guideline.

ETA-Danmark udvælger i samarbejde med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen de ETA Guidelines, som det er relevant at udarbejde nationale annekser for. De nationale annekser er udarbejdet af ETA-Danmark og er tiltrådt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.